Een diepgaand onderzoek door burgerplatform ‘Denktank-MAA’ toont aan dat de werkgelegenheid door Maastricht Aachen Airport (MAA) op dit moment niet meer bedraagt dan 520 à 560 personen, waarvan er slechts maximaal 400 worden ingevuld door directe vaste banen. De overige werkgelegenheid zit in flexibele inhuur o.a. voor passagiersafhandeling en in indirecte werkgelegenheid. Omgerekend in voltijdbanen liggen deze getallen zelfs nog lager.

MAA is al jarenlang een grote kostenpost voor de Provincie Limburg en om die reden zijn in opdracht van de Provincie onderzoeken uitgevoerd door externe bureaus en voorstellen ontwikkeld voor de toekomststrategie van MAA.

Uit het onderzoek van de ‘Denktank-MAA’ blijkt nu dat de voorgestelde sterke groei in volumes van vrachtvervoer en eventueel ook van vakantieverkeer slechts een beperkte bruto groei in werkgelegenheid oplevert. Bovendien wordt vastgesteld, dat door negatieve effecten van groeiende overlast van vliegverkeer op de sector toerisme en op het wervingsklimaat voor kenniswerkers er waarschijnlijk sprake zal zijn van een negatieve netto groei in werkgelegenheid.

Deze bevindingen staan in schril contrast met de getallen die door onderzoeksbureaus zijn gepresenteerd. In hun studies wordt gesproken over 1760 personen op dit moment tot 2300-4000 personen in 2030. De voorstellen voor groei zijn gebaseerd op deze onrealistische uitkomsten.

Volgens ‘Denktank-MAA’ toont het door hun uitgevoerde onderzoek ook aan, dat MAA van marginale betekenis is en blijft voor de Limburgse infrastructuur en zeer weinig toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. De resultaten van het onderzoek staan in contrast met de stellingen van de gedeputeerde staten, zoals ”MAA is basisinfrastructuur voor Limburg” en ”MAA heeft ons grote welvaart gebracht”. Volgens de organisatie kunnen, op basis van het onderzoek, vraagtekens worden geplaatst bij de argumenten voor de verdediging van het voortbestaan en in het bijzonder de voorgestelde groei voor MAA.

Bovendien is er op de Limburgse arbeidsmarkt krapte in segmenten waarin MAA actief is. Nu al wordt in deze segmenten veel buitenlands personeel ingezet. Gezien de groeiende behoefte aan personeel in sectoren zoals energietransitie en zorg, kan de behoefte aan personeel van MAA als hinderlijke concurrentie worden gezien. Bij sluiting van MAA zal er volgens ‘Denktank-MAA’ voor betrokkenen geen groot probleem zijn met het vinden van een nieuwe baan. De Provincie Limburg zal ook dit aspect in het te voeren beleid moeten betrekken.

De bevindingen van het onderzoek door ‘Denktank-MAA’ zijn vastgelegd in een gedetailleerd rapport, dat transparant inzicht geeft in de resultaten en de onderbouwing daarvan. Dit rapport is enkele weken geleden aangeboden aan de nieuw aangetreden GS van Limburg als input voor het opstellen van een gehoopte nieuwe aanpak voor het bepalen van de toekomststrategie voor MAA.

Foto boven: Frank Kerbusch/ Shutterstock.com

Lees ook: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan!

Print Friendly, PDF & Email