Print Friendly, PDF & Email

Als we Andreas Scheuer mogen geloven kunnen we vanaf volgend jaar in de toekomst reizen. De federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur nodigt iedereen uit om af te reizen naar Hamburg tussen 11 en 15 oktober 2021 en een bezoek te brengen aan het 27ste ITS World Congress. Hamburg is een ideale locatie voor het congres. De stad is niet alleen de thuisbasis van fascinerende proeftuinen en innovatieve projecten, al jaren worden er zeer creatieve oplossingen ontwikkelt om transportproblemen op te lossen in stedelijke gebieden. En waar innovaties in mobiliteit samenkomen is de TOMP-API nooit ver uit de buurt als onderdeel van de oplossing.

mobiliteit van de toekomst

De rode draad van het congres is: “Beleef de mobiliteit van de toekomst nu”. Experts van over de hele wereld zullen elkaar ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Samen ideeën ontwikkelen over hoe we van A naar B komen in de toekomst, of het nu in steden of op het platteland is. Deze uitwisseling van informatie en kennis over lopende projecten is belangrijk in deze uitdagende tijden waarin we momenteel leven.

(tekst gaat verder onder afbeelding)
Andreas Scheuer, Federaal Minister van Transport en Digitale Infrastructuur

Het wereldcongres over intelligente transportsystemen (ITS) faciliteert en beïnvloedt wereldwijde discussies over technologie
en diensten. ITS wordt elk jaar op een andere locatie gehost en is een internationaal ontmoetingspunt waar ruim 12.000 deelnemers uit Europa, Amerika en Azië elkaar ontmoeten.

mobiliteit

Traditionele mobiliteit is een mix van particulier autobezit en openbaar vervoer. MaaS en MOD gebruiken een platform en gepersonaliseerde gebruikersinterfaces om multimodale ‘mobiliteit’ voor alle gebruikers te bieden met besparingen en productiviteitswinsten. Om dit te bereiken zijn veranderingen nodig in verdienmodellen, gewoonten van gebruikers en subsidiëring van het openbaar vervoer. De technologieën die aan de basis liggen voor geautomatiseerd en ‘slim’ rijden bieden aanzienlijke voordelen voor de levering van goederen. Papierwerk kan worden verminderd, terwijl het gebruik van het wagenpark en het volgen van de lading beide kunnen worden verbeterd. Geautomatiseerde en geëlektrificeerde voertuigen beloven winst voor hub-to-hub en “last mile” verkeer in steden. 

TOMP

Digitalisering van een fysieke infrastructuur maakt mobiliteit slimmer voor iedereen met de bijbehorende voordelen van efficiënter onderhoud en beheer van activa. Maar hoe delen we gegevens uit deze systemen met behoud van een hoog niveau van privacy, betrouwbaarheid en gegevensbeveiliging? Kunnen we legacy-systemen upgraden? Kortom allemaal vragen waar we nu over nadenken. Dat doen we in Europees verband binnen werkgroepen zoals de TOMP- werkgroep en op wereldwijd niveau binnen ITS waar diezelfde TOMP-API werkgroep een schakel is in die grote mobiliteitsketting. De vraag naar stedelijke ruimte is enorm voor zowel passagiers als vrachtvoertuigen. Maar ook actieve modi zoals wandelen en fietsen, en vergeet daarbij niet parkeren. 

"De ITS Congressen brengen een indrukwekkend aantal Intelligent Transport Systems (ITS)-stakeholders uit de publieke en private sector samen die elkaar ontmoeten om van elkaar te leren over de nieuwste innovaties in producten, diensten en aanverwante praktijken in slimme mobiliteit. Het programma vormt het hart van het ITS-congres."

Tijdens de ITS conferentie zullen leden van de werkgroep van de TOMP-API worden voorgesteld. De presentatie is op 13 oktober, van 16:00 tot 17:00 uur, Messe – B3 – Zaal 7.

Lees ook: TOMP-API versie 1.2.0 op weg als de open standaard voor MaaS

Geautomatiseerde en geëlektrificeerde voertuigen beloven winst voor hub-to-hub en "last mile" leveringen in steden.