Veel te lange reistijden, slechte chauffeurs en onlogische routes. Het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs in de Bollenstreek laat te wensen over, zeggen ouders van leerlingen. Er zijn vooral klachten over Noot Personenvervoer, het bedrijf dat het leerlingenvervoer verzorgt voor de hele Bollenstreek. Personeelsgebrek zou aan de basis liggen van de problemen, iets waar de gehele sector mee te kampen heeft. Ook bij gemeenteraadsleden van de gemeente Teylingen heersen zorgen over het leerlingenvervoer. Dat bleek maandag tijdens de vergadering van de raadscommissie Welzijn. 

onlogische routes

De steeds veranderende situatie in het onderwijs als gevolg van onder andere de coronapandemie werkt door in het leerlingenvervoer. Daarbovenop komt het personeelsgebrek waardoor de vervoerder werd genoodzaakt de routes anders in te delen. Langer maken dus om zo chauffeurs uit te sparen. De zorg van de raadsleden werd gedeeld door wethouder Arno van Kempen. Hij had er begrip voor dat de vervoerder de ritten langer had gemaakt, waardoor de kinderen weliswaar langer onderweg zijn maar er minder chauffeurs nodig zijn. Wel gaf hij toe dat de communicatie over de problemen te wensen heeft overgelaten.

race-to-the-bottom

Wellicht is de voornaamste vraag wat echt aan de basis ligt voor deze problemen. Al maandenlang regent het klachten over het leerlingenvervoer in de Duin- en Bollenstreek. Ondertussen werd een burgerinitiatief gestart door een Noordwijkse moeder over de achteruitgang van het leerlingenvervoer. Als daarmee 40.000 handtekeningen worden verzameld, kan het initiatief onder de aandacht worden gebracht van de Tweede Kamer. Grootste bron van ergernis is de constante wisselingen van chauffeurs, het te vaak te laat komen en het uitblijven van afstemming met de ouders.

Nu alle gemeentes de aanbesteding leerlingenvervoer zelf vorm moeten geven is er een zeer kwalijke teloorgang in de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering ontstaan. Gemeenten vergeten structureel dat zij de opdrachtgever zijn en sturen de ouders van deze kwetsbare kinderen terug naar de falende vervoerder. Volgens de initiatiefnemers van de petitie kunnen de meest elementaire onderdelen niet gewaarborgd worden.De ontwikkeling van haar kwetsbare gebruikers kan geen weerstand bieden tegen de wisselingen van chauffeurs, het te laat op school komen, het uitblijven van een kennismaking met de chauffeur.

"Het uitblijven van afstemming met de ouders, begeleiders en scholen, de lange routes, de wildgroei aan incapabele chauffeurs door krapte in deze tak van sport, het gebrek aan vaardigheden om aan te kunnen sluiten op de problematiek, het gebrek aan matching tussen de kinderen in de taxi, de onhaalbare planning en het gegeven dat er kinderen blijven staan zonder dat zij überhaupt worden opgehaald of de onbereikbaarheid van de vervoerder. Zonder communicatie is zij überhaupt nergens."

Volgens sommige ouders is het werkelijk dramatisch slecht met daarbij weinig kennis over de problematiek van het kind wat meereist in het leerlingenvervoer. Het gebruik van goede plansystemen en routegeneratoren kan niet alle problemen oplossen. Algoritmes bepalen combinaties, reistijden en routes. Andere factoren worden lastiger om mee te nemen, omdat deze vaak met ‘gezond boerenverstand’ dienen opgelost te worden. 

Het leerlingenvervoer wordt vaak ingezet voor een kind wat niet zelfstandig naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is maar vergeet hierbij te vaak dat ‘maatwerk’ en ‘vaste patronen’ aan de basis liggen van een geslaagde aanbesteding voor dergelijke vervoersvormen.

respect voor chauffeurs

De taxichauffeur is vaak de eerste persoon die ouders te zien krijgen wanneer iets fout ging in het vervoer. In de meeste gevallen is de chauffeur de persoon die het probleem komt oplossen en niet veroorzaakte. Wellicht is het mooi dat ouders of verzorgers van leerlingen daar even bij stil staan. In plaats van de chauffeur deze keer de volle laag geven in een vaak ‘oververhitte’ discussie kan begrip voor elkaar wonderen doen.

KNV zoekt samen met de ondernemers op diverse manieren naar oplossingen voor het probleem. Helaas is het personeelstekort niet van vandaag op morgen opgelost, aangezien het zich ook voordoet in andere sectoren als bijvoorbeeld de zorg en de horeca. De branche vraagt daarom vooral om begrip voor de situatie. 

Bertho Eckhardt daarover: ‘Het is geen kwade wil dat de bedrijven niet altijd aan de vervoersvraag kunnen voldoen op de momenten dat klanten dat willen. Zorgvervoerders zijn onderdeel van de zorgketen en houden de belangen van de klant voortdurend in de gaten. We zijn nu echter in een situatie terechtgekomen dat we soms niet meer de wens van de klant kunnen invullen. Daar zitten de ondernemers vreselijk mee in hun maag.’

Lees ook: Leerlingenvervoer laat zich niet zo maar combineren

Print Friendly, PDF & Email