Het herstel van de economie gaat veel harder dan verwacht nu de ergste gevolgen van de coronacrisis achter de rug zijn. De groei gaat zo hard dat negen op de tien bedrijven maar moeilijk personeel vinden. Toch dreigt er nu een ander probleem want als bedrijven geen personeel vinden, zal de economie niet ten volle kunnen opveren. De taxisector is niet de enige branche waar de problemen groot zijn. Ook de horeca en de bouw hebben te kampen met een enorm tekort aan collega’s.

Die krapte op de arbeidsmarkt varieert van regio tot regio. In het noorden van het land zijn de problemen aanzienlijk kleiner dan in het zuiden. Wie vandaag een badkamer wil bestellen in het zuiden van het land kan dit onmiddellijk, maar de plaatsing er van laat op zich wachten tot het voorjaar 2022. Gebrek aan geschoolde vaklui spelen hier in mee, maar sinds de coronacrisis is ook iets anders aan de hand. Velen hebben de sector verlaten omdat er geen werk was en keren, nu ze in een andere sector werden omgeschoold niet gemakkelijk terug. De concurrentie is best groot. Je concullega’s gaan tegelijkertijd op zoek naar personeel, dus je zult meer moeite moeten doen. 

"Werkgevers die tijdens de lockdown goed contact hebben gehouden met vertrokken medewerkers, kunnen deze wellicht makkelijker terugkrijgen. Maar zo niet, dan wordt het toch wat lastiger."

beter salaris

Deze situatie gaat zo maar niet weg. Ook interim krachten zijn niet de oplossing deze keer, want ook daar zijn de kaartenbakken nog lang niet op pijl. Wat is er dan aan de hand? Een beter salaris bieden is ook geen oplossing voor velen die de sector hebben verlaten. Veel taxichauffeurs hebben de sector definitief vaarwel gezegd. De werkloosheidscijfers zijn bijzonder laag en in alle sectoren schreeuwt men om personeel. Nu de cao onderhandelingen in de taxisector op de agenda staan werken de vakbonden niet echt mee om het personeelsprobleem op te lossen. 

Waar de ene groep ondernemers in de taxisector inziet dat het uurloon fors omhoog moet om competitief te blijven op de arbeidsmarkt ziet de andere groep dit als een nekslag voor hun branche. Met een beter loon alleen zijn de problemen niet te verhelpen. Voor de vakbonden moet het startloon naar 14,- EUR per uur en moeten de komende jaren de loontreden worden herzien. Daarnaast willen ze ook de toeslagen onregelmatigheid aanpakken. Maar ook een ander probleem is aan de orde in de sector. Voor de bonden is al jaren een doorn in het oog de wijze waarop ondernemers vaak omgaan met de verloning en de daaraan gekoppelde gevraagde beschikbaarheid van hun personeel.

"Veel mensen zijn uitgestroomd naar andere sectoren en die krijg je niet zo snel meer terug. Daardoor lijken er nog grotere tekorten te ontstaan dan voor de crisis"

meer vaste contracten

De maatschappij verandert. Zicht hebben op vrije tijd en niet zitten wacht op de bank tot wanneer ze worden opgeroepen om enkele ritjes te rijden speelt mee. Veel personeel dat op tijdelijke contracten werkte, is zijn heil elders gaan zoeken, met name in de tweede lockdown. Het tekort aan chauffeurs loopt op, werknemers die in coronatijd ergens anders zijn gaan werken komen niet terug omdat de arbeidsvoorwaarden nu veel beter zijn. We moeten zo snel mogelijk onze arbeidsreserve beter aanspreken. Ons land heeft een zeer grote groep inactieven, mensen die niet werken en niet actief op zoek zijn naar een job. Die kun je niet allemaal activeren want vaak gaat het om mensen die al lang met ziekte of burn-out kampen.

Een jaar geleden leek het vrijwel ondenkbaar. In de bouw is het personeelstekort terug van nooit echt weggeweest. Momenteel heeft 83% van de bouwers te maken met personeelstekorten. De hoveniersbranche probeert al een paar jaar het imago op te vijzelen met grootschalige wervingscampagnes. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden er bij de ruim 350 gemeentes van Nederland in totaal 6.427 vacatures open, een absoluut record. Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. Het aantal openstaande militaire vacatures bij Defensie ligt boven de 9.000. Daarmee kent de krijgsmacht nu een vulling van 79%.

Lees ook: FNV, CNV en KNV vragen OMT versoepeling zorgvervoer

Taxi boeken via Pitane Arrive
Print Friendly, PDF & Email