PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Tag: aanbesteding


Bij aanbestedingsprocedures is het mogelijk om inschrijvers uit China te weren. China is geen partij bij de GPA, noch heeft de EU een bilateraal handelsakkoord met China. Om die reden kunnen inschrijvers uit China worden geweerd. Reden waarom dit onderwerp Lees meer…


Dat busbouwer VDL Groep een busorder verloor aan een Chinees bedrijf viel destijds niet in goede aarde bij leden van de Tweede Kamer en de publieke opinie. Het Chinese BYD Auto, een autofabrikant met hoofdkwartier in Shenzhen, China ging met Lees meer…


De provincie Fryslân overweegt de aanbestedingsprocedure voor het busvervoer stil te leggen. Dat laat gedeputeerde Avine Fokkens weten, in reactie op een oproep hiertoe van vakbond CNV. Volgens Pieter Atsma van het Friesch Dagblad legt de provincie momenteel de laatste Lees meer…


Steeds meer aanbestedingen komen onder druk te staan omdat er geen inschrijvers meer zijn die willen of kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Zo ook is de aanbesteding van het WMO-vervoer voor Den Helder mislukt. Geen enkel taxibedrijf heeft zich Lees meer…


Optimisme

Afgelopen week stuurde Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer, een schrijven aan de leden van de Raad en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten van de regio Gooi & Vechtstreek. KNV stelt dat veel veronderstellingen in de haalbaarheidsstudie van de oprichting van een gemeentelijke vervoersorganisatie erg optimistisch en een objectieve onderbouwing veelal ontbreekt.