Print Friendly, PDF & Email
trein

De vernieuwing stopt niet bij het perron zelf. Ook het perronmeubilair krijgt, waar nodig, een update.

Prorail streeft naar zo emissieloos mogelijk werken bij grootschalig onderhoud en perronwerkzaamheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het ProRail Perron Programma, dat onlangs de raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’ heeft gegund. Een opmerkelijke primeur in de spoorwereld.

Gedurende het contract streeft ProRail ernaar om de milieu-impact van de betonnen elementen steeds verder te verminderen. Prorail kijkt uit naar de samenwerking met de vier gecontracteerde partijen: De Wilde, Wallaard Noordeloos, Van Ooijen en Reimert. Met een contractduur van maximaal zes jaar en een waarde tot 70 miljoen euro, biedt de langdurige samenwerking met deze vier partijen de kans om continu van elkaar te leren. Dit wil Prorail bereiken door regelmatige project-overstijgende bijeenkomsten. Hierdoor kan innovatief werken extra worden bevorderd. Het contract moedigt de partijen aan om zoveel mogelijk emissieloos te werken, waardoor zij gedurende de gehele contractperiode worden gestimuleerd om innovatieve oplossingen toe te passen.

"Ik ben buitengewoon trots op het aanbestedingsteam en de afdeling Duurzaamheid, die gezamenlijk een baanbrekend contract hebben weten te realiseren. We erkennen de noodzaak van een overgang naar emissieloos materieel, om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, evenals geluids- en geurhinder van infrastructuurprojecten te verminderen. Ik ben verheugd dat we nu ook tijdens grootschalig onderhoud en perronwerkzaamheden met deze partners stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Koplopers die hun nek uitsteken worden daarvoor beloond.”

Om aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van ProRail is in het contract een bonus-malusregeling opgenomen. Hierbij sluiten we aan bij de ontwikkelingen in de markt en dragen we bij aan de doelstellingen uit de routekaart Schoon en Emissieloos bouwen. Hierin werkt ProRail samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat zodat er meer emissievrije bouwplaatsen komen.

Lees ook  Snelheid HSL opnieuw omlaag: reizigers langer onderweg
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto:© Pitane Blue - station Eindhoven

In de komende drie jaar vernieuwt Prorail de keerwanden en bestrating op circa 50 stationsperrons. Tegelijkertijd worden de perrons op norm gebracht om een toegankelijke instap te garanderen. De werkzaamheden starten in 2024 op stations zoals Twello, Zetten Andelst, Opheusden, ’t Harde en Dalen. Tegen 2030 moeten alle stationsperrons aan deze norm voldoen. Waar nodig wordt ook het perronmeubilair vernieuwd.

Deze vernieuwing draagt bij aan een overzichtelijke en veilige inrichting van de perrons, waardoor duurzame mobiliteit voorop staat, zowel nu als in de toekomst. Door werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren, werkt Prorail efficiënter en beperkt het de overlast voor reizigers en omwonenden.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket