Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bij twee bedrijven werd een proces-verbaal uitgeschreven omdat er geen ADR-veiligheidsadviseur was aangesteld, bij 3 bedrijven heeft de ILT zendingen van gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor transport.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft recentelijk diverse controles uitgevoerd in Oost-Gelderland, gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tijdens deze inspecties, die zowel op de weg als bij bedrijven plaatsvonden, zijn verschillende overtredingen aan het licht gekomen die potentieel gevaarlijke situaties voor de openbare veiligheid konden veroorzaken.

In totaal nam de ILT 27 wegvoertuigen onder de loep. Bij een van de inspecties troffen de inspecteurs een tankwagen aan die leeg maar nog niet gereinigd was van een bijtende vloeistof. Dit voertuig was niet alleen tekort geschoten in het bezit van een volledig vervoersdocument, maar had ook de dichtstbijzijnde afsluiter van de dampretourleiding open staan — een nalatigheid die ernstige risico’s kan opleveren. Daarnaast was de afstand tussen de laatste afsluiter van de losleiding en de stootbalk onvoldoende, wat een extra veiligheidsrisico vormde.

inspecties

Een ander voertuig werd gecontroleerd waarin oude accu’s in kunststof bakken werden vervoerd. Deze accu’s staken boven de randen van de bakken uit, en op de bakken ontbraken belangrijke etiketten die de inhoud als ‘milieugevaarlijk’ en van ‘klasse 8’ zouden identificeren. Deze overtredingen resulteerden in het opmaken van een proces-verbaal.

(Tekst loopt door onder de foto)
afsluiter
Foto: © ILT- afstand afsluiter

De ILT houdt toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: op het vervoer zelf, het laden/lossen en de wijze van verpakken.

De inspecties strekten zich ook uit tot 23 bedrijven, die onaangekondigd werden bezocht. Hierbij werden vergelijkbare overtredingen geconstateerd. Bijvoorbeeld, bij twee bedrijven werd een proces-verbaal uitgeschreven omdat er geen ADR-veiligheidsadviseur was aangesteld. In andere gevallen waren werknemers niet of onvoldoende opgeleid, wat eveneens tot waarschuwingen leidde. Bovendien werd bij drie bedrijven het transport van gevaarlijke stoffen geblokkeerd totdat de zendingen conform de geldende voorschriften aangepast waren.

Lees ook  Europa: Malik Azmani pleit voor betere treinverbindingen en meer concurrentie

Deze inspecties zijn onderdeel van de bredere taak van de ILT om toezicht te houden op het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen. Volgens het ADR, de internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, hebben alle betrokken partijen — van afzenders tot vervoerders en verpakkers — specifieke veiligheidsplichten. Deze regels zijn essentieel om te zorgen dat het transport van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk verloopt en geen schade oplevert voor mens, dier en milieu.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket