Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze beslissing heeft niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale implicaties.

De transitie naar duurzame mobiliteit staat centraal in de strategieën van openbaarvervoersbedrijven wereldwijd, waarbij elektrische bussen een sleutelrol spelen in het verminderen van de ecologische voetafdruk. Recentelijk heeft De Lijn, de Vlaamse vervoersmaatschappij, een grote stap gezet in deze transitie door een omvangrijke bestelling van 92 elektrische bussen. Deze beslissing, echter, heeft een golf van debat en controverse teweeggebracht binnen de sector en daarbuiten, met name rond de keuze voor de Chinese fabrikant Build Your Dreams (BYD) als leverancier.

Het gunningsverslag, dat de Vlaamse krant De Standaard via de wet op openbaarheid van bestuur kon opvragen, onthulde dat BYD’s aanbieding voor de elektrische bussen minstens 20% goedkoper was dan die van de concurrentie. Niettemin, op het vlak van duurzaamheid scoorde BYD het laagste van alle deelnemende partijen. Deze paradox tussen kosten en kwaliteit/sustainability belicht de complexe afwegingen die komen kijken bij publieke aanbestedingen, vooral in sectoren die cruciaal zijn voor de transitie naar een duurzamere toekomst.

investering

De investering, die neerkwam op ruim 43 miljoen euro, of gemiddeld zo’n 470.000 euro per bus, markeert een aanzienlijke financiële inzet voor De Lijn. De keuze voor BYD, ondanks hun lagere score op duurzaamheid, werd gedreven door economische overwegingen, een realiteit waarmee vele openbaarvervoersbedrijven geconfronteerd worden. Het alternatief, dat een kwart duurder was, zou De Lijn hebben gedwongen om met een gelijkaardig budget minder bussen aan te kopen, of meer dan 10 miljoen euro extra uit te geven voor hetzelfde aantal voertuigen.

Lees ook  De Lijn: AI en slimme telcamera's voor nauwkeurige reizigerstellingen

Deze beslissing heeft niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale implicaties. Enerzijds onderstreept het de druk waaronder openbaarvervoersbedrijven staan om kostenefficiënt te moderniseren en te vergroenen. Anderzijds roept het vragen op over de langetermijneffecten van het prioriteren van kosten boven duurzaamheid en lokale economische ontwikkeling. Het feit dat BYD zijn bussen in Hongarije produceert, voegt een extra dimensie toe aan het debat, gezien de potentiële impact op lokale leveranciers zoals het Belgische bedrijf Van Hool, dat zich in een moeilijke periode bevindt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - De Lijn

Enerzijds is er de druk om te vergroenen en te moderniseren binnen een strak budget, wat de aantrekkelijke prijsstelling van bedrijven zoals BYD zeer verleidelijk maakt. Anderzijds roept het de vraag op over de langetermijngevolgen van dergelijke aankopen op de Europese economie en de lokale industrieën, zoals in het geval van het Belgische Van Hool.

De reactie van De Lijn-voorzitter Johan Sauwens, die aangeeft dat de prijs inderdaad een doorslaggevende factor was, benadrukt de realiteit waarmee vele bedrijven en overheidsinstanties geconfronteerd worden bij het balanceren tussen kosten, kwaliteit en duurzaamheid. Het ontbreken van bezwaren tegen de gunning suggereert een acceptatie van deze realiteit, hoewel het de onderliggende spanningen niet wegneemt.

De keuze van De Lijn voor BYD roept fundamentele vragen op over de criteria die gebruikt worden bij openbare aanbestedingen, met name de weging van economisch voordelige inschrijvingen tegenover duurzaamheidsdoelstellingen. Het illustreert de complexiteit van besluitvorming in een tijdperk waarin de urgentie van klimaatactie botst met economische realiteiten en budgettaire beperkingen.

Lees ook  Kwaliteit onder vuur: waarom scheuren BMW voorruiten zo snel?

zorgen

De zorgen van de Europese Commissie weerspiegelen een diepere bezorgdheid over de potentieel verstoorde concurrentie op de Europese markt, veroorzaakt door buitenlandse subsidies aan Chinese producenten zoals BYD. Deze subsidies kunnen de marktcondities vertekenen en Europese bedrijven in een nadelige positie plaatsen. Het geval van de Bulgaarse spoorwegen dient als een concreet voorbeeld van hoe Chinese bedrijven met aanzienlijke financiële steun van hun overheid, producten tegen aanzienlijk lagere prijzen kunnen aanbieden, wat leidt tot vragen over de eerlijkheid van concurrentie binnen de Europese Unie.

Het debat rond BYD en de aankoop van De Lijn illustreert de bredere kwesties van globalisering, handel, en economische strategieën. Het onderstreept de noodzaak voor een evenwichtige benadering die niet alleen de directe kosten en baten in overweging neemt, maar ook de bredere economische, sociale en ecologische implicaties. Het benadrukt ook het belang van internationale samenwerking en regelgeving om een gelijk speelveld te waarborgen en duurzame groei en ontwikkeling te bevorderen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron