Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De hub lost dus niet het 'last-mile' probleem op, de uitdaging om reizigers van hun deur tot aan de hub te krijgen.

Het lijkt erop dat Zeeland vanaf 2025 zonder busvervoer zou kunnen komen te zitten. Uit recente aanbestedingen blijkt dat geen enkele vervoersmaatschappij interesse heeft getoond in het verzorgen van het busvervoer in de regio. Dit komt als een klap voor de provinciale overheid, die had gehoopt de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer te verbeteren.

Het huidige contract voor het streekvervoer in Zeeland loopt eind 2024 af. Geen enkele vervoerder heeft zich gemeld om het busvervoer in Zeeland vanaf 2025 op zich te nemen, meldt Omroep Zeeland. Het gebrek aan interesse kan diverse oorzaken hebben, variërend van de relatief lage bevolkingsdichtheid in Zeeland tot de uitdagingen die de vervoerders zien in de exploitatie van de buslijnen. 

Veel routes zijn niet winstgevend en subsidiëring door de overheid is niet toereikend om het gat te dichten. Bovendien hebben sommige vervoersmaatschappijen al aangegeven dat het gebrek aan geschikt personeel, met name buschauffeurs, een rol speelt in hun beslissing om zich niet in te schrijven. De provinciale overheid zit nu met een complexe uitdaging. Alternatieve vormen van vervoer, zoals deelauto’s of vraaggestuurde systemen, worden als mogelijke oplossingen onderzocht. Maar deze kunnen de leegte van een volwaardig busnetwerk niet volledig opvullen en vereisen een andere organisatorische en financiële infrastructuur.

hubs 

Voor 2025 heeft de provincie een nieuw vervoersplan in het leven geroepen en stoppen bussen niet meer in dorpskernen, maar bij zogenoemde hubs buiten de dorpen. Een van de uitdagingen met het gebruik van hubs in minder dichtbevolkte gebieden zoals Zeeland is dat reizigers vaak al een behoorlijke afstand moeten afleggen om überhaupt bij de hub te komen. Voor mensen zonder eigen vervoer, of voor wie reizen lastig is zoals ouderen of mensen met een beperking, kan de afstand tot een hub een flinke barrière vormen.

Lees ook  AI in het vervoer: mooie woorden, maar wat betekent het echt voor de praktijk?
(Tekst loopt door onder de foto)
buschauffeur

Geen enkele vervoerder wil met bus in Zeeland rijden.

Daarnaast kunnen hubs leiden tot langere reistijden als ze niet goed zijn geïntegreerd in het bestaande netwerk, met name als er weinig frequentie is in de dienstregeling van aansluitend vervoer. Als de bussen bijvoorbeeld maar één keer per uur gaan, en de aansluiting op de trein is slecht, kan dat veel extra reistijd opleveren.

Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. De provincie Zeeland en betrokken gemeenten zullen op korte termijn in overleg moeten om de mobiliteitsvraagstukken het hoofd te bieden. Tegelijkertijd wordt er druk uitgeoefend op de landelijke overheid om in te grijpen en een duurzame oplossing te bieden voor het openbaar vervoer in minder dichtbevolkte gebieden. Eén ding is zeker: de tijd dringt, en zonder daadkrachtige actie dreigt een mobiliteitscrisis in Zeeland.

consessie

De huidige concessie Zeeland omvat alle buslijnen die onder het beheer van de provincie Zeeland vallen, met uitzondering van het busvervoer van/naar het recreatietransferium in Renesse. Connexxion verzorgt het busvervoer in dit vervoersgebied tot en met 2024.

Gerelateerde artikelen:
Curacao