Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Belangrijk is dat deze inspecties deel uitmaken van een bredere inspanning om niet alleen de naleving van de wet te garanderen, maar ook om een gelijk speelveld in de transportsector te creëren.

Alarmerende resultaten bij gezamenlijke controle wegvervoer uitgevoerd op het goederenvervoer over de weg in de Benelux. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer werkten samen om de naleving van verschillende regelgevingen in de transportsector te toetsen. De onthutsende uitkomst: bijna een derde van de gecontroleerde vrachtwagens was in overtreding.

De controles werden aan beide zijden van de grens uitgevoerd. In Nederland focuste de ILT zich op de omgeving van Venlo, terwijl de Belgische autoriteiten actief waren in Zonhoven en Fernelmont. De inspecties waren gericht op verschillende aspecten, zoals het naleven van rij- en rusttijden, correct gebruik van de tachograaf en het in bezit zijn van de vereiste documenten. Uit de gecombineerde inspectieresultaten van 49 vrachtwagens kwamen 34 overtredingen naar voren, met 16 vrachtwagens in overtreding.

In Nederland werden 26 vrachtwagens geïnspecteerd. Hierbij werden 13 overtredingen geconstateerd, die resulteerden in 8 processen-verbaal en 7 boetes. Deze varieerden van overtredingen van de cabotageregels tot aan het rijden met een verlopen code 95, een verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Ernstiger waren de gevallen waarbij vrachtwagens werden betrapt op technische mankementen, zoals een gebroken remschijf die ter plaatse moest worden vervangen voordat de chauffeur zijn weg mocht vervolgen.

(Tekst loopt door onder de foto)

De significante aantallen overtredingen bij de recente inspecties roepen vragen op over de effectiviteit van de huidige handhavingsmechanismen. Met processen-verbaal variërend van technische mankementen tot fraude en overtreding van de rij- en rusttijden lijkt het erop dat er op meerdere fronten ruimte is voor verbetering. Het lijkt er ook op dat de huidige controlesystemen, ondanks hun strengheid, nog niet voldoende afschrikken.

De Belgische Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer inspecteerde 23 voertuigen, waarvan er drie in overtreding waren. Deze overtredingen bestonden onder andere uit fraude en het niet-correct gebruik van de tachograaf. Ook hier werden chauffeurs betrapt op het overtreden van de rij- en rusttijden.

Lees ook  RDW: nieuwe chip in kentekenbewijs uitdaging voor taxisector

Deze gezamenlijke controles zijn mede mogelijk gemaakt door het Benelux-Verdrag van Luik uit 2014, dat inspectiediensten toestaat grensoverschrijdend samen te werken. Volgens de betrokken partijen helpt deze samenwerking om de handhaving van Europese regelgeving in de transportsector meer gelijk te trekken. Dit is niet alleen bevorderlijk voor eerlijke concurrentie tussen transportbedrijven, maar ook voor betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en voor de verkeersveiligheid in het algemeen.

De resultaten van deze recente controleacties leggen een belangrijk probleem in de transportsector bloot. Het feit dat een aanzienlijk percentage van de gecontroleerde vrachtwagens in overtreding was, onderstreept de noodzaak voor verdere samenwerking en strengere handhaving in het goederenvervoer over de weg.

Foto: Benelux controle © ILT

Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN