Waarschijnlijk heb je de de marechaussees wel eens gezien op Eindhoven Airport. De Marechaussee controleert het toezicht op de buitengrenzen, handhaven de openbare orde, treden op bij calamiteiten en verstrekken nooddocumenten. Daarnaast treden ze ook vaak in de directe omgeving van de luchthaven op bij controles op de toeganswegen van en naar de luchthaven. 

De Marechaussee helpt, controleert en signaleert. De Marechaussee werkt hiervoor onder meer samen met de Douane en FIOD. Als de Marechaussee afwijkend gedrag of een verdachte situatie ziet, dan moeten zij overgaan tot controle. De burger wordt onder andere gevraagd zich te legitimeren. Proactief controleren doet de Marechaussee op basis van ervaring en professionele intuïtie, maar zij moeten de keuze voor hun controle ook objectief kunnen onderbouwen.

"De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De Koninklijke Marechaussee is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt."

kenteken

Bij die controles die met regelmaat uitgevoerd worden door de Marechaussee langs de wegen rond de Eindhovense luchthaven zien we vaak dat Poolse, Roemeense, Hongaarse en Bulgaarse kentekens er systematisch worden uitgepikt. Geen discrimantie want een Nederlandse rechter heeft recentelijk bepaald dat de Marechaussee gebruik mag maken van etnische profilering en dat dit niet per definitie wordt gezien als discriminatie. De Raad van Europa is er niet over te spreken dat Nederland discriminatie op deze manier normaliseert, daarom schreven zij hierover een brief aan ministers Ollongren en Grapperhaus. Zolang etniciteit niet de enige reden is voor extra controles, is het geen discriminatie, zo stelt de rechter.

Lees ook  Vervoersservice ANWB AutoMaatje van start in Amstelveen

etnisch profileren

Etnisch profileren is het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving zowel op operationeel als organisatorisch niveau terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Het is verwerpelijk  en staat ter discussie. Bij etnisch profileren draait het om disproportioneel vaak staande houden van burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond.

Lees ook: Werk voor snorders in taxisector krabbelt terug op

Print Friendly, PDF & Email