Amsterdam is de grootste taximarkt van het land. De taxibranche is een kwetsbare branche, die vatbaar is voor criminaliteit en interessant voor criminelen. De aanpak van de taxibranche blijft op dit moment achter bij de ernst en complexiteit van de problematiek. Dit concluderen de onderzoekers in het rapport Taxi! Malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche. Amsterdam is dé taxistad van Nederland. 

De taxibranche is belangrijk voor de stad omdat toeristen, maar ook inwoners van Amsterdam, er gebruik van maken. De taximarkt in Amsterdam is verzadigd en de concurrentie groot. De branche heeft in de afgelopen jaren te maken gekregen met allerlei ontwikkelingen zoals de liberalisering van de markt in 2012 maar ook de opkomst van online platforms als Uber wat heeft gezorgd voor veel concurrentie, een overschot aan aanbieders, onvrede over het beleid en geen verbetering in kwaliteit of prijs. In de taxibranche is veel mis, wat ook de kwetsbaarheid en gelegenheid voor malafide en illegale praktijken vergroot. 

Uit het onderzoek blijkt dat dit kan leiden tot de kwetsbaarheid en toegankelijkheid van de taxibranche voor verschillende vormen van malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit. De taxibranche is een goede dekmantel voor criminele activiteiten omdat er geen structurele controle plaatsvindt en als er wel wordt gecontroleerd, is het lastig er een vinger achter te krijgen. 

De aanpak blijft op dit moment achter bij de ernst en complexiteit van de problematiek, aldus de onderzoekers. Tegelijkertijd liggen er voldoende kansen om zowel het imago te verbeteren als de misstanden binnen de branche – samen met de goedwillende en bonafide taxiondernemers – terug te dringen. Zo adviseren de onderzoekers onder andere om de taximarkt te reguleren door middel van volumebeleid maar ook door bewustwordingsgesprekken met taxichauffeurs te voeren met de boodschap dat criminelen misbruik maken van taxi’s en taxichauffeurs. 

Lees ook  Slechts 3 procent minder auto's blijkt uit evaluatie verkeersexperiment Amsterdam

"Taxibranche vatbaar voor criminaliteit en interessant voor criminelen"

Aanpakken van de problematiek 

Het onderzoek Taxi! is opgesteld door een onderzoeksteam van bureau Beke. Zij deden dit in opdracht van de convenantpartners van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland, dat zich inzet voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De inhoud van het rapport benadrukt het belang van de integrale samenwerking en het opwerpen van preventieve barrières. De betrokken diensten bestaande uit het Openbaar Ministerie, de politie Amsterdam-Amstelland, de Belastingdienst, de gemeente Amsterdam en de Inspectie Leefomgeving en Transport, gaan op basis van de aanbevelingen uit het rapport aan de slag met het opwerpen van preventieve barrières om de branche weerbaar te maken. 

Zo voert de gemeente Amsterdam vanaf 2022 een nieuw taxistelsel in, waarbij er gelijke regels zijn voor de bestel- en opstapmarkt en toegewerkt kan worden naar betrouwbaarder, veiliger en (meer) bonafide taxivervoer. Daarvoor zoekt de gemeente samenwerking met de betrokken ministeries om de wettelijke mogelijkheden innovatief en effectief in te kunnen zetten, om zoveel mogelijk aan de voorkant te kunnen controleren op zowel de vergunningen van bedrijven als chauffeurs. Ook worden gesprekken gevoerd met de branche waarbij onderwerpen als integriteit, transparantie en een gezonde branche, aanpak van discriminatie en verkeersveiligheid centraal staan. De gesprekken met Uber in het kader van het social charter, zijn hiervan een voorbeeld. Daarnaast kunnen de taxi’s die zich binnen de georganiseerde drugscriminaliteit bewegen integraal in RIEC-verband worden aangepakt. 

Kwetsbare branches 

De aanpak van misbruik van ondernemingen is één van aandachtsgebieden van het RIEC AmsterdamAmstelland. Ondernemingen kunnen een (cruciale) rol spelen bij ondermijnende vormen van criminaliteit zoals de cocaïnehandel. Door integraal samen te werken halen we meer informatie op en kunnen we beter ingrijpen in branches die kwetsbaar zijn om misbruikt te worden voor drugshandel en witwassen. Signalen van ondermijning kunnen door partners worden ingebracht bij het RIEC-verband.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

Lees ook: VOG: TCA directeur Hedy Borreman schrikt van de cijfers

Print Friendly, PDF & Email