De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt.  De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter.

En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project. De opdracht voor de ILT is simpel, zoek naar kaartloze alternatieven voor de BCT. In voorgaande jaren heeft de ILT onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s. Daaruit kwam een voorkeursvariant: Gegevens Centraal. 

Staatssecretaris wil af van BCT-kaarten

“In dit scenario is niet een specifieke app of apparaat verplicht, maar wel de wijze en frequentie waarop taxiondernemingen hun A&R-gegevens aanleveren. Dat is positief voor de taxiondernemer, want alternatieven voor de BCT, zoals een app die draait op een smartphone, zijn waarschijnlijk goedkoper.”

Henri van der Heijden
(tekst gaat verder onder afbeelding)
taximeter

Meerdere doelstellingen

“In dit project werken we aan alles wat nodig is om de A&R-gegevens online te ontvangen en verder te verwerken. Denk hierbij aan werkprocessen, organisatie-inrichting, een centrale database en de technische verbindingen (interfaces) die nodig zijn voor de gegevensuitwisseling met de taxichauffeurs en ondernemers, de registers van Kiwa, RDW en KVK en met de BCT Toezichttool. Voor de nieuwe werkwijze is het ook nodig dat het ministerie aanpassingen doet in de wet. We willen daarnaast ICT-dienstverleners stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen, die taxichauffeurs en -ondernemers ondersteunen bij het registreren en aanleveren van A&R-gegevens.”

Verschuiving

“Het is de bedoeling dat met het nieuwe systeem de inspecteurs minder tijd kwijt zijn met het verkrijgen van gegevens. Zo kunnen ze zich richten op het controleren van gegevens en risicogestuurd optreden. Ik denk ook dat de inspecteurs in het veld daardoor meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de ritten die taxichauffeurs niet hebben aangemeld. Dat maakt dat we met dezelfde capaciteit meer effect bereiken in het taxitoezicht.

Uitdaging

“Een uitdaging bij dit project is het zorgen voor voldoende draagvlak bij de tientallen betrokken en belanghebbende partijen. We willen een oplossing die ons helpt om ons toezicht te verbeteren en de taxibranche tegelijkertijd minder rompslomp en geld kost.”

Overgangsperiode

Het is de bedoeling dat de afspraken, werkwijzen, regelingen en (ICT-)voorzieningen in 2024 helemaal gereed zijn. Er geldt dan nog een overgangsperiode; de sector heeft van de staatssecretaris tot 2028 de tijd gekregen om over te stappen van de BCT naar geschikte alternatieven. 

Onze inspanningen zijn erop gericht om taxiondernemers te bewegen om vroegtijdig over te stappen. Hoe sneller we het toezicht kunnen verbeteren, hoe sneller dat bijdraagt aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt”.  

Bron: ILT

Lees ook: Het einde van een tijdperk taxi boordcomputer

Print Friendly, PDF & Email