De boordcomputer, ook wel de BCT genoemd, is jarenlang een discussiepunt geweest in de taxisector. Voor- en tegenstanders struikelden met een mening over het apparaat. Op weg naar een wettelijk statuut voor het apparaat sneuvelden diverse bedrijven in de markt. Amper na de afschrijving van de investeringskosten van het apparaat is de BCT weer onderwerp van gesprek.

De taxibranche werd een paar jaar geleden flink op z’n kop gezet door Uber. Dit bedrijf maakte het kinderlijk eenvoudig om een taxi te boeken. Een nieuw soort applicatie was geboren: de taxi-app. Het voornaamste tegengeluid voor de BCT is wellicht dat het apparaat niet meer voldoet aan de huidige marktontwikkelingen. Producenten van die kastjes doen er alles aan om het toch nog een meerwaarde te geven door ontwikkeling van extra apps die het gemis aan functionaliteit moeten aanvullen. Ook zij zien dat het tijdperk voorbij is, gewoon achterhaald door andere technologische ontwikkelingen.

wettelijk statuut

Elke taxichauffeur dient in het bezit te zijn van een geldige en persoonsgebonden chauffeurskaart. Wanneer er taxiwerkzaamheden worden verricht moet deze chauffeurskaart worden gebruikt in de BCT. Op de chauffeurskaart worden de arbeids- en rusttijden geregistreerd en opgeslagen. De boordcomputer kan gekoppeld zijn aan de eventueel aanwezige printer en taxameter in de auto. Bij wegcontroles kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de BCT uitlezen om de gegevens te controleren. Door de gegevens uit de boordcomputer in uw bedrijfsvoering te gebruiken, voorkomt u dat u uw administratie tweemaal moet doen. Men bespaart daarmee veel tijd. Controlerende instanties, zoals de ILT en de politie, gebruiken de informatie voor toezicht op de geldende wet- en regelgeving.

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer en op de naleving van de arbeids-en rusttijden. De inspectie is een project gestart. De opdracht voor de ILT is: zoek naar kaartloze alternatieven voor de Boordcomputer Taxi (BCT). In voorgaande jaren heeft de ILT onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s. Daaruit kwam een voorkeursvariant: Gegevens Centraal. Door het nieuwe systeem is niet alleen de inspecteur, maar ook de taxiondernemer minder tijd kwijt met het verkrijgen van gegevens.

“In dit scenario is niet een specifieke app of apparaat verplicht, maar wel de wijze en frequentie waarop taxiondernemingen hun arbeids- en rusttijden aanleveren. Dat is positief voor de taxiondernemer, want alternatieven voor de BCT, zoals een app die draait op een smartphone, zijn waarschijnlijk goedkoper.”

Projectleider Henri van der Heijden
(tekst gaat verder onder afbeelding)

Met de boordcomputer taxi (BCT) zou de taxibranche en overheid samen het Nederlandse taxivervoer veiliger maken en beter reguleerbaar. Of men daar in geslaagd is zijn de meningen over verdeeld. Bij een BCT horen verschillende wettelijke en dure boordcomputerkaarten die door Kiwa Register worden verstrekt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi is de voornaamste en identificeert de bestuurder en registreert de rij- en rusttijden. De tarieven boordcomputer taxi werden vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 en Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten. 

Technologie

Vandaag loopt de discussie binnen de sector hoe de BCT in de toekomst vorm moet krijgen om het wettelijk karakter in tact te houden. Verdere functionaliteit staat al lang niet meer ter discussie. Ondernemers, taxichauffeurs en ZZP’ers stappen ondertussen massaal over op het gebruik van apps om de ritopdrachten te verzenden aan de chauffeurs.

"vandaag verzenden wij ruim 35.000 ritopdrachten per dag via onze mobiele apps aan chauffeurs, voor contractvervoer is het een ideale en zeer goedkope oplossing."

Wellicht is het voornaamste pluspunt de wijze waarop chauffeurs en klanten met elkaar in verbinding staan door gebruik te maken van mobiele apps. Handige apps als Pitane Arrive en Pitane Driver spelen daar aardig op in. Van reservering tot betaling, van uitvoering tot waardering. Alles is beschikbaar zonder zware investeringen. Naast de flexibele inzet van de toepassingen is het gebruik ook gekoppeld aan veel MaaS oplossingen door gebruik te maken van de TOMP-API op de regie- of taxicentrale.

technisch vooruitstrevend

Het gebruik van mobiele apps is al lang niet meer enkel een Uber aangelegenheid. Bij contractvervoer wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele apps. Dat kan eenvoudig via de telefoon, maar steeds meer zien we Android tablets verschijnen in de wagens. De boordcomputer of BCT is nog steeds in veel taxi’s aanwezig maar dient enkel voor de registratie van de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Het gebruik van het apparaat voor uitwisseling van de vervoersopdrachten is verleden tijd.

Lees ook: Cabman voorziet emiraat Ajman van apparatuur

Print Friendly, PDF & Email