DVDP width=

Blijf jezelf, rij trager! Dat is de slogan van de nieuwe verkeersveiligheidscampagne van Brussel Mobiliteit. Het is de bedoeling om, iets meer dan een jaar na de invoering van Stad 30, te blijven wijzen op het belang van het naleven van de maximumsnelheid. Samen met de sensibiliseringsactie zal ook harder opgetreden worden, onder meer met nieuwe flitspalen die binnenkort operationeel zullen zijn! Files, parkeerproblemen, risico op laatkomen, agressie, overtredingen van andere weggebruikers… rijden in de stad kan stresserend kan zijn.

"Snelheid is geen oplossing, integendeel, ze kan het slechtste in ons naar boven brengen en hiermee het risico op en de ernst van ongevallen vergroten. Blijf jezelf en altijd voorzichtig: geen enkel 'goed excuus' is een verkeersongeval waard".

Een onconventionele campagne om het gaspedaal minder in te drukken

We hebben allemaal al wel eens ervaren dat we niet helemaal onszelf zijn tijdens het rijden. Met een knipoog naar culthorrorfilms, vraagt deze campagne bestuurders om niet in een monster te veranderen wanneer ze met een zware voet op het gaspedaal staan, maar om ontspannen en zen te blijven voor het welzijn en de veiligheid van iedereen, en ook voor zichzelf.

"Zoals al bleek uit de voorbije verkeersveiligheidscampagnes, hanteert Brussel Mobiliteit steeds vaker een 'eigenzinnige' toon. Om een gedragsverandering na te streven, moeten we verrassend zijn om de aandacht te trekken."

De campagne is te zien op sociale netwerken en op affiches in de openbare ruimte en in de Brusselse parkings, maar maakt ook gebruik van innovatie. “Vanaf 19 februari stelt Brussel Mobiliteit in verschillende grote winkelcentra een “virtual reality”-ervaring. Tijdens een virtuele autorit van twee minuten kunnen bezoekers het verschil tussen 30 en 50 km/u ervaren. Onderweg krijgen ze verschillende ‘verrassingen’ te zien: een fietser, een overstekende voetganger, een kind dat achter een bal loopt, een tram in de achteruitkijkspiegel, enz. Een softwarepakket meet de aandacht van de bestuurder en levert aan het eind een gepersonaliseerd rapport waarin de resultaten van 30 en 50 km/u vergeleken worden.”

Snel rijden levert geen monsterlijke tijdswinst op

In de stad bestaat de reistijd uit de som van de reistijd zelf en de stop- of wachttijd. Verkeerslichten, kruispunten, files, enz. zorgen ervoor dat de gemiddelde snelheid van een rit in de hoofdstad overdag ongeveer 18 tot 24 km/u bedraagt en ’s nachts 30 km/u.

Uit vergelijkende metingen op 12 typetrajecten in 2019, 2020 en 2021 blijkt dat rijden tegen 30 km/u, en dus de snelheidsbeperkingen naleven, geen betekenisvolle impact heeft op de reistijd. Deze bleef min of meer stabiel op elke gemeten route, ongeacht het tijdstip van de dag (spitsuren – daluren).

Flitspalen werken!

Dankzij de trajectcontroles op de Brusselse wegen kon Brussel Mobiliteit tussen 2019 en 2021 een reële daling vaststellen in het aantal bestuurders dat een snelheidsovertreding beging. Het Stad 30-effect zorgde zelfs voor een vermindering van het aantal snelheidsovertredingen met -85%! Momenteel worden overeenkomsten met de Brusselse politiezones ondertekend om tegen maart 28 nieuwe flitspalen in gebruik te nemen. Er komt ook een nieuwe trajectcontrole ingevoerd worden op de Gentsesteenweg, aldus Brussel Mobiliteit.

Lees ook: Konvooi van de vrijheid op weg naar Brussel

verkeersagressie kent vele vormen
verkeersagressie kent vele vormen
Print Friendly, PDF & Email