Hansea NV mag via Bus De Polder NV uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Munckhof Groep B.V.

Hansea NV mag via Bus De Polder NV uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Munckhof Groep B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. De nieuwe eigenaar is een particuliere Belgische busmaatschappij die actief is in Vlaanderen en Wallonie. Met hoofdkantoor in Antwerpen. 

Hansea verzorgt voornamelijk concessie stedelijke en regionale verbindingen namens openbaarvervoersautoriteiten in Vlaanderen (De Lijn) en Wallonië (TEC). Hansea biedt ook personeel-, school- en charterbusdiensten aan, en, in zeer beperkte mate, de verkoop van zakelijke en toeristische reizen.

De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Een vergunning is niet nodig. De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.

fusieverbod

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Gerelateerde artikelen:
Munckhof groep
Munckhof groep
Print Friendly, PDF & Email