Een nieuw openbaredienstencontract en nieuw tijdperk voor De Lijn.

Er werden opvallende keuzes gemaakt in de nieuwe beheersovereenkomst, die voortaan onder de naam openbaredienstencontract is verpakt. Nadat de beheersovereenkomst door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eerder met een jaar werd uitgesteld, gaan nu privépartners wellicht een grotere rol spelen en mag De Lijn de ticketprijzen voor het eerst zelf bepalen.

De Vlaamse regering heeft hooggespannen verwachtingen van de vervoersmaatschappij. De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen en moet nog meer reizigers verleiden om de auto voor minstens een deel van het traject te laten staan. De komende jaren staat het bedrijf voor een van de meest ingrijpende transformaties in haar geschiedenis.

tarieven

In de beheersovereenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten tussen de Vlaamse overheid en de vervoersmaatschappij voor enkele jaren vastgelegd. De vrijheid om zelf de prijzen te kunnen bepalen geeft de Vlaamse vervoersmaatschappij de mogelijkheid om bijvoorbeeld tickets in de spits duurder te maken en in de daluren goedkoper. De Lijn zal de komende jaren zelf minder ritten mogen rijden. Dat is dan weer gunstig voor privébedrijven en pachters.

(Tekst gaat verder onder de foto.)
Veldstraat
Vooral de traminfrastructuur is er slecht aan toe en vraagt dringend om achterstallig onderhoud.

”Dit openbaredienstencontract biedt toekomstperspectief voor De Lijn. De toename van de structurele investeringsmiddelen en de stabiele werkingsmiddelen zullen De Lijn toelaten om een kwaliteitssprong te maken op vlak van dienstverlening, duurzaamheid en efficiëntie. De verschillende pijlers uit onze strategie, passie voor de klant, samen sterker, wendbare en performante organisatie, en stabiele financiering, worden nu ook verankerd in dit openbaredienstencontract”

Johan Sauwens, voorzitter raad van bestuur

besparen

In de afgelopen jaren is veel te zwaar bespaard. Het aanbod werd niet verminderd dus de besparing werd vooral behaald door fors bezuinigen op onderhoud. Vooral de traminfrastructuur is er slecht aan toe en vraagt dringend om achterstallig onderhoud. Ook staat De Lijn voor de uitdaging de busvloot de komende jaren volledig te vergroenen. Door de verdere elektrificatie van het wagenpark te realiseren kunnen de doelstellingen van het regeerakkoord zo snel mogelijk kunnen worden behaald. Ten laatste vóór 2035 rijden alle bussen in heel Vlaanderen emissievrij.

MaaS

De Vlaamse regering verwacht tevens dat De Lijn proactief en toekomstgericht nieuwe mobiliteitstoepassingen zoals Mobility as a Service (MaaS) zal ondersteunen, onder andere via een geschikt opendatabeleid. Door het gebruik van nieuwe technologieën moet De Lijn er maximaal voor zorgen vlotte aansluitingen te maken met de andere openbaarvervoersmaatschappijen en vervoerregio’s.

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en De Lijn werd eerder stilzwijgend verlengd. Door verschillende factoren was het volgens Peeters niet gelukt om een nieuw dienstencontract met De Lijn af te sluiten dat begin 2022 zou ingaan. De linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit reageerden toen ontgoocheld op het uitblijven van een nieuwe overeenkomst.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email