BLUE

Familiebedrijven gaan alsnog failliet nadat ze de voorbije jaren al hun spaargeld achterlieten in de verlieslatende onderneming.

Met het faillissement van Taxibedrijf Gebr. De Groot B.V. uit Leiden verdwijnt weer een mooi familiebedrijf in de sector Taxi en Zorgvervoer. Toen dinsdag 1 november 2022 om 10.06 uur de rechter in Den Haag het faillissement uitsprak van het Leidse bedrijf, opgericht in 1923, ging bijna 100 jaar werken met hart en ziel verloren. Of er een doorstart komt is momenteel onduidelijk en ligt in handen van curator mr M.M. Hoving.

opkrabbelen

Duimendraaiende curatoren kunnen binnenkort aan de slag in de naderende faillissementsgolf. Ondernemers weigeren nog steeds de droom op te geven, maar het water staat ze aan de lippen en sommige nemen nu al zelf wel de beslissing om de stekker er uit te trekken. 

Niet enkel de scenario’s in winkelstraten bij bakkers en slagers zijn stof tot nadenken. Opkrabbelen voor taxibedrijven na een coronagolf, en dat aan de vooravond van verplichte zware investeringen in een nieuw geëlektrificeerd wagenpark, is voor veel taxiondernemers te zwaar. Aan de vooravond van een recessie en een torenhoge inflatie zien veel consumenten af van taxiritten. Veel taxibedrijven geven aan nog steeds zo een dertig procent van de broodnodige omzet te missen en komen daardoor alsnog in de problemen.

"Wij zien als geen ander hoe zwaar taxibedrijven het momenteel hebben om de facturen maandelijks te betalen. Het steeds meer tegenboeken door banken van automatische incasso's is voor ons ook een barometer dat het slecht gaat in de sector."

Tijdens de pandemie konden veel bedrijven overleven. Uitstel van betalingen, afspraken met banken, leveranciers of belastingdienst en NOW of coronasteun hielden ondernemers overeind. Nu gaat het snel bergafwaarts. Door het wegblijven van consumenten die de hand op de knip houden, hoge brandstofprijzen en krapte in de arbeidsmarkt waardoor niet alle contracten naar behoren worden uitgevoerd, moeten bedrijven aan de noodrem trekken.

En er is meer gaande dan alleen krapte op de arbeidsmarkt. We stevenen volgens cijferaars af op een faillissementsgolf in het eerste kwartaal van 2023. Meer ondernemers komen naar verwachting later dit jaar bij bijzonder beheer-afdelingen terecht. Nu ondernemers een stuwmeer aan uitgestelde belastingen moeten ophoesten, zullen de dominostenen gaan omvallen.

spaargeld

Familiebedrijven gaan alsnog failliet nadat ze de voorbije jaren al hun spaargeld achterlieten in de verlieslatende onderneming. Straattaxibedrijven hebben het moeilijk en gaan door, tegen beter weten in, tot de bodem is bereikt. Daarbij komt ook nog dat het doorgaan lastiger zal worden want de aankomende loonsverhogingen zijn niet meer te betalen. Vakbonden halen het onderste uit de kan tijdens onderhandelingen en zetten de werkgevers in veel sectoren met de rug tegen de muur, op straffe van een dreigende staking. 

Na het doorberekenen van al die prijsverhogingen aan de consument, laat die voortaan de taxi staan. Dat kan niet meer voor de meeste consumenten nu de inflatie ruim 12  procent is. De straattaxi wordt een sector in nood. Wanneer een citroen eenmaal uitgeperst is, is het klaar en valt er niets meer te halen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Opnieuw verdwijnt een mooi familiebedrijf in Leiden uit de taxisector.

Dat er in Taxi en Zorgvervoer verdeeldheid is over het gevoerde beleid mag ondertussen duidelijk zijn. De sector kenmerkt zich in twee groepen, namelijk doelgroepenvervoer en straattaxi. De meeste contracten bij vervoersbedrijven zijn gekoppeld aan de NEA-index. Dat wil zeggen dat de opdrachtgevers, in veel gevallen semioverheid, zorginstelling of gemeente, de verhogingen ophoesten. Bij straattaxi is dat anders want daar treft het meteen de consument in zijn beurs dus kan de ondernemer bijna niets extra doorberekenen van zijn hoge lasten. Begin dit jaar werd de NEA-index nog vastgesteld op 3.5% maar vanaf 1 januari 2023 is dit minimaal tussen de 13 en 15 procent.

werknemers

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt in de cao Taxivervoer om werknemers waarvan de werkgever failliet is gegaan, maar die het vervoer bij een andere werkgever voortzetten, bepaalde rechten toe te kennen. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling. Als een taxibedrijf betrokken is bij het overnemen van een vervoerscontract als gevolg van een faillissement en u vraagt om ten behoeve van dit vervoerscontract in dienst te komen, dan heeft u in eerste instantie recht op een MUP-contract.

Heb je een faillissement en een doorstart meegemaakt bij het taxibedrijf waarvoor je werkt? Dan is de ketenregeling voor jou van belang. Deze regeling bepaalt of je wel of geen recht hebt op een vast contract bij een mogelijke nieuwe werkgever. De ketenregeling is een wettelijke regeling. De regeling bepaalt of je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Heb je meer dan 3 tijdelijke contracten gehad? Of heb je 24 maanden via tijdelijk contracten gewerkt? Dan hoor je een vast contract te krijgen. Dit is niet zo als er tussen je contracten een pauze van 6 maanden zit. Dan begin je weer opnieuw met tellen.

uiterste redmiddel

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de  een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen. De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’.

voorkomen

Volgens economen is er nog steeds geen sprake van een crisis. Ondernemers willen in veel gevallen een faillissement voor zijn en trekken er zelf de stekker uit om de schade te beperken. Maar op dat ogenblik is de persoonlijke schade al niet meer te overzien. Een recent voorbeeld hiervan speelt zich af in DordrechtAmstelveen en Aalsmeer. Voor wethouders een kwestie van een andere vervoerder zoeken om de politieke rust te bewaren, maar voor een achterblijvende familie een periode van veel ellende en een droom die als een zeepbel uiteen spat.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email