"Klinkt simpel, maar nog een hele weg te gaan waar we ons lekker in gaan vastbijten!"

NTM, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, ondersteunt sinds 1 januari 2023 de technische MaaS-standaarden. Hiermee helpen ze het samenwerkingsverband van gemeentes, MaaS dienstverleners en vervoerders om de standaarden die zij nu al gebruiken, verder te ontwikkelen. 

Dit maakt data-uitwisseling eenvoudiger en zorgt dat de reiziger duurzamer, sneller of goedkoper zijn reis van A naar B kan maken. Zo blijft Nederland bereikbaar en leefbaar. “Klinkt simpel, maar nog een hele weg te gaan waar we ons lekker in gaan vastbijten!”, aldus Maryse Bücking- Information Architect at NTM. 

MaaS staat voor Mobility as a Service. Dit is een service, bijvoorbeeld een app, die de reiziger van deur tot deur een complete route aanbiedt. Met de auto, de trein of ander vervoer. Of een combinatie daarvan, afhankelijk van de wensen van de mobilist op dat moment. Maar ook een dagje uit wordt door MaaS een stuk gemakkelijker: je neemt het vervoer dat je op dat moment naar de gewenste plek brengt.

Met de betrokkenheid van het NTM bij het beheer en de ontwikkeling van de standaarden zetten we een nieuwe stap in de structurele borging van het MaaS-systeem. We zijn de pilotfase voorbij en dat geeft hopelijk een extra stimulans om deze vorm van mobiliteit voor reizigers te vereenvoudigen.

Daarnaast ondersteunt NTM de Strategic Committee en is het (tijdelijk) voorzitter van de nieuw opgezette Change Advisory Board (CAB). Deze board toetst de voorgestelde wijzigingen en uitbreidingen binnen de standaarden en schat in wat de impact is voor de overheden en vervoerders.

Lees ook  Belgische spoorbonden houden voet bij stuk met 48-urenstaking

zeven MaaS-pilots

Het organiseren van een reis is nog lang niet overal op deze manier mogelijk. Afgelopen jaren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met lokale overheden en partners zeven MaaS pilots uitgevoerd. Waaronder het verminderen van de filedruk bij de Zuidas en het aanbieden van reizen naar België of Duitsland vanuit Limburg.

“MaaS geeft de reiziger meer keuzevrijheid. In de MaaS-pilots hebben we geleerd dat het voor het opschalen van MaaS belangrijk is dat meer OV-partijen, deelmobiliteitsaanbieders en andere vervoerders worden ontsloten via MaaS apps. Het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat partijen gemakkelijker en efficiënter kunnen samenwerken.“

NTM werkt aan een register om alle datastandaarden voor mobiliteit beschikbaar te maken. Het huidige register bevat nu voornamelijk datasets. Binnenkort zal het voor data-aanbieders mogelijk zijn om deze ook zelf te publiceren in NTM. De mogelijkheden van het register worden in de loop van 2023 steeds verder uitgebreid.

Foto: Maryse BückingLinkedIn

Gerelateerde artikelen:
DVDP width=
Print Friendly, PDF & Email