AppStores

Zoals het nu is, staat de praktische leefbaarheid van de wijk op gespannen voet met de ecologische doelstellingen van de gemeente.

Biodiversi­teit mag nooit ten koste gaan van de ­vei­lig­heid voor de bewoners. Het nieuwe gazonbeheer in Eindhoven, specifiek in de wijk Achtse Barrier, is een punt van discussie geworden tussen de gemeente en haar bewoners. Het lijkt een klassieke botsing te zijn tussen milieubeheer en het praktische dagelijkse leven van de bewoners. De gemeente is met de lente gestart met een extensief gazonbeheerprogramma, met als doel de biodiversiteit in de wijk te verbeteren. De achterliggende gedachte is nobel en prijzenswaardig, maar het heeft onbedoelde gevolgen voor de bewoners die zich geconfronteerd zien met ondoordringbaar hoog gras rond hun woningen.

Het gazonbeheerprogramma heeft onbedoeld geleid tot nog een ander probleem: brandnetels die de weg naar het fietspad versperren. Fietsers, die al moeite hadden om door het hoge gras te navigeren, moeten nu ook voorzichtig zijn om niet gestoken te worden door de brandnetels die langs het pad groeien. Deze situatie is niet alleen ongemakkelijk, maar kan ook gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen en ouderen die mogelijk niet zo behendig zijn in het navigeren door het hoge gras en de brandnetels. Bovendien verhoogt dit de kans op valpartijen en andere verwondingen, wat een veiligheidsrisico is dat de gemeente serieus moet nemen.

Gaat het nu om de biodiversiteit of de kosten? Volgens Bas van Leuven, gebiedsbeheerder bij de gemeente Eindhoven, is dit het resultaat van een doordachte keuze. “Dit bespaart kosten en hierdoor ontstaat bloemrijk gras”, verklaarde van Leuven. Hij benadrukte ook dat bloemrijk gras leidt tot een verhoogde biodiversiteit, wat bijdraagt aan een gezondere bijen- en vlinderpopulatie.

Maar voor de bewoners van Achtse Barrier, die gewend zijn aan kort gehouden gras, betekent deze verandering een nieuwe en ongewenste uitdaging in hun dagelijks leven. Het gebied dat nu niet meer gemaaid wordt, grenst direct aan hun achtertuinen. Dit betekent dat zij zich een weg moeten banen door hoog gras om hun vuilnisbakken en kliko’s naar de straat te brengen of met de fiets of scooter zich een weg naar het fietspad te banen. Dit is een bijzonder lastige taak geworden, zo niet onmogelijk, door de hoogte van het gras. Het gevolg is dat de bakken op straat blijven staan, wat zorgt voor een extra rommelig straatbeeld en mogelijke overlast.

Lees ook  Maaibeleid is vaak een strijd tussen gemeente en bewoners

Het probleem van Eindhoven laat zien dat duurzaamheidsinspanningen ook altijd rekening moeten houden met de dagelijkse behoeften van de mensen. Hoewel het bevorderen van biodiversiteit een nobel doel is, is het essentieel om de praktische implicaties van dergelijke maatregelen voor de bewoners in ogenschouw te nemen.

reactie van de gemeente

Onze redactie heeft een zeer positief telefoongesprek gevoerd met Bas van Leuven, de gebiedsbeheerder bij de Gemeente Eindhoven. Ondanks de uitdagingen die hij ondervindt bij het implementeren van de nieuwe maaimethoden, sprak Bas met een oprechte passie over zijn werk en toewijding bij het uitvoeren van zijn taak voor de Gemeente Eindhoven.

“Op dit ogenblik zijn we nog vol aan de finetuning bezig van de nieuwe manier van maaien”, legde Bas uit. Hij erkende dat er sinds de implementatie van deze nieuwe strategie een toename in klachten is geweest, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat dit een essentieel onderdeel van het proces is. “Elke klacht wordt bekeken zodat het beleid kan afgestemd worden met de bewoners”, voegde hij toe. In een gebied waar een grote toename aan klachten is gaat van Leuven zelf polshoogte nemen.

Wat bijzonder inspirerend was in ons gesprek met Bas, was zijn duidelijke streven om transparant te zijn met de bewoners van Eindhoven en hen actief te betrekken bij het vormgeven van het openbare groenbeheer. Hij benadrukte dat het niet de bedoeling is om bewoners te pesten met deze veranderingen. Integendeel, de nieuwe manier van maaien is bedoeld om de stedelijke groene ruimtes duurzamer en efficiënter te beheren, terwijl het ook bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Hoewel het duidelijk is dat de overgang naar deze nieuwe maaimethoden niet zonder uitdagingen is, is het eveneens duidelijk dat Bas en zijn team vastberaden zijn om deze uitdagingen aan te gaan en om samen met de bewoners van Eindhoven te werken aan een groenere, duurzamere toekomst.

Deze situatie roept vragen op over de balans tussen milieuvriendelijke beleidsmaatregelen en de praktische behoeften van de bewoners. Er is ongetwijfeld altijd een manier om deze twee belangen met elkaar te verenigen, zodat zowel de biodiversiteit kan worden bevorderd als het comfort van de bewoners kan worden gewaarborgd. Het is belangrijk dat de gemeente luistert naar de zorgen van haar bewoners en samenwerkt om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Lees ook  Vliegende cijfers over stabiliteit en afname van lokale luchthavens
(Tekst loopt door onder de foto)
Volgens Bas van Leuven, gebiedsbeheerder bij de gemeente Eindhoven, is dit het resultaat van een doordachte keuze.

Om deze patstelling te doorbreken, moet de gemeente een middenweg vinden tussen haar streven naar biodiversiteit en de dagelijkse behoeften van haar bewoners. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om een duidelijk pad te maaien van de achtertuinen naar de straat, zodat de bewoners gemakkelijk hun vuilnisbakken en kliko’s kunnen verplaatsen. Op deze manier zou het grootste deel van het gras nog steeds de kans krijgen om te groeien en de biodiversiteit te bevorderen, terwijl de bewoners niet onnodig worden gehinderd in hun dagelijkse routines.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bewoners moeten zich zich een weg moeten banen door hoog gras om hun vuilnisbakken en kliko's naar de straat te brengen.

Klachten van bewoners kunnen beter niet worden afgedaan met een verhaal over bloemrijk gras dat zorgt voor meer verschillende soorten planten en is het goed voor de bijen- en vlinderstand.

Ook voor andere steden en gemeenten biedt de situatie in Eindhoven een waardevolle les. Duurzaamheidsmaatregelen moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de impact op de levens van de bewoners. Op deze manier kunnen we zorgen voor een gezondere, meer biodiverse omgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid van onze steden en dorpen.

Ook een klacht over de openbare ruimte in Eindhoven? – Klik hier

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email