De auto wordt steeds minder bereikbaar voor een grote…

De auto wordt steeds minder bereikbaar voor een grote…

Pieter Omtzigt en Sophie Hermans gaan in debat over de economische haalbaarheid voor alleenverdieners. De dag na Prinsjesdag ging de Nederlandse politiek verder met de Algemene Politieke Beschouwingen, een debat…

PVV

PVV zet in op mobiliteit en uit kritiek op…

De PVV maakt zich hard voor de Nederlandse reiziger, van lagere brandstofaccijnzen tot een betaalbaarder openbaar vervoer. De PVV zet zich af tegen wat zij zien als de marginalisering van…

Forum voor Democratie zet in op bewegingsvrijheid met een…

Forum voor Democratie zet in op bewegingsvrijheid met een…

De partij claimt dat automobilisten al genoeg betalen via de accijns en wil het zogenaamde ‘kwartje van Kok’ teruggeven aan de burger. In een tijd waarin mobiliteit een brandend punt…

ChristenUnie biedt een integrale visie voor de toekomst van…

ChristenUnie biedt een integrale visie voor de toekomst van…

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie schetst een visie waarin duurzaamheid en sociale zorg hand in hand gaan. In een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid dominerende thema’s zijn, presenteert de ChristenUnie…

BVNL wil meer wegen en gratis openbaar vervoer als…

BVNL wil meer wegen en gratis openbaar vervoer als…

De partij pleit voor meer aandacht voor internationale treinverbindingen en wil het monopolie op kaartverkoop door nationale vervoerders doorbreken. Wybren van Haga’s politieke partij, Belang van Nederland (BVNL), streeft naar…

50PLUS: betaalbaar openbaar vervoer, maar waar blijft de overkoepelende…

50PLUS: betaalbaar openbaar vervoer, maar waar blijft de overkoepelende…

Een blik op het mobiliteitsbeleid van 50PLUS onthult hoge ambities maar roept vragen op over de diepgang van hun plannen. In de aanloop naar de verkiezingen werpt de vraag naar…

De dappere utopie van de SP is een radicale…

De dappere utopie van de SP is een radicale…

Zowel Marijnissen als het partijprogramma beogen een politiek die geworteld is in de ervaringen en behoeften van alledaagse mensen, in plaats van een die beperkt is tot de gangen van…

Partij voor de Dieren kiest heel eigen invalshoek in…

Partij voor de Dieren kiest heel eigen invalshoek in…

De focus ligt op de voetganger en de fietser. De partij pleit voor meer ruimte voor deze twee groepen verkeersdeelnemers, en minder voor autoverkeer Het is duidelijk dat de Partij…

BBB heeft haar visie op mobiliteit voor de regio…

BBB heeft haar visie op mobiliteit voor de regio…

BBB wil straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. De Boer Burger Beweging (BBB), de politieke partij onder leiding van Caroline van der Plas, heeft een unieke aanpak voor de toekomst…

Lelystad Airport en kilometerheffing worden controversiële onderwerpen

Lelystad Airport en kilometerheffing worden controversiële onderwerpen

Opvallend genoeg is een belangrijk besluit over de toekomst van het Nederlandse spoor niet controversieel verklaard. In de Nederlandse politiek is er een procedure voor het omgaan met wetsvoorstellen die…

Het mobiliteitsplan van Volt heeft een duurzame en inclusieve…

Het mobiliteitsplan van Volt heeft een duurzame en inclusieve…

Volt ziet een toekomst waarin we verschillende vervoersmiddelen combineren, van regionale en internationale treinverbindingen tot fietsen en deelauto’s. Het Nederlandse politieke landschap heeft er een nieuwe speler bij die hoge…

JA21 visie op de Nederlandse luchtvaart, infrastructuur en nationale…

JA21 visie op de Nederlandse luchtvaart, infrastructuur en nationale…

De partij wil meer aandacht voor de regio en pleit voor een aparte minister daarvoor. Ze willen meer investeren in het openbaar vervoer in landelijke gebieden en gaan voor het…