De maandag voor Prinsjesdag, publiceerde vakbond FNV zoals altijd de cao-inzet lonen voor het komende jaar. Voor 2020 handhaaft Nederland’s grootste vakbond de looneis op 5 procent, terwijl iedereen minstens 14 euro per uur moet gaan verdienen. Zowel de FNV als vakbond CNV vinden dat de vaste baan weer de norm moet worden in ons land.

“Als meer mensen in vaste dienst komen voor een goed salaris, zouden werkgevers bovendien veel minder last hebben om vacatures te vervullen”, aldus het CNV.

Zoals uit de begroting blijkt zullen naar verwachting de cao-lonen in 2019 en 2020 met 2,5 procent stijgen. De lonen blijven daarmee achter bij de economische situatie, want als werkgevers moeilijk personeel kunnen vinden, ligt een hogere loongroei in de rede om aantrekkelijk te blijven voor werkzoekenden.

De lonen blijven achter bij de groei van de productiviteit en dat komt deels doordat de loonkosten voor werkgevers zijn toegenomen, maar ook omdat de brutolonen bij bedrijven zelf sinds de crisis nauwelijks groeien. 

Waar ruimte voor hogere lonen is, is het dan ook goed dat deze wordt gebruikt voor hogere loonstijgingen. Daarnaast zijn de lasten voor huishoudens sinds de crisis gestegen, maar neemt het kabinet maatregelen om deze te verlichten.

Versterking van de publieke voorzieningen.

Hoewel Nederland er op veel terreinen goed voor staat, kent onze brede welvaart een aantal knelpunten en uitdagingen, ook in de toekomst. Dit geeft aanleiding om op verschillende terreinen stappen te zetten. Daarom investeert het kabinet in publieke voorzieningen, beperkt het de lasten en is er een Pensioenakkoord en Klimaatakkoord gesloten. De komende jaren ligt de prioriteit bij de uitwerking van deze akkoorden.

Met het regeerakkoord wordt fors geïnvesteerd in publieke voorzieningen, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, politie en defensie. Een deel daarvan is al uitgevoerd en een deel wordt de komende jaren besteed. Daarnaast groeien de zorgkosten tussen 2017 en 2021 naar verwachting met ruim 15 procent. 

Stijgende zorgkosten leiden tot hogere premies. Tegenover deze hogere premies staat hoge kwaliteit van zorg die toegankelijk is voor elke Nederlander. Als gevolg van onder andere de vergrijzing zullen de vraag naar zorg en de zorgkosten blijven stijgen. De organiseerbaarheid en de betaalbaarheid van de zorg staan daarmee onder druk.

Lees ook: Grondpersoneel KLM kondigt weer staking aan

FNV
CNV
Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email