De Nederlandse premier Mark Rutte noemt de beslissing om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen naar 100 km per uur, een “een rotmaatregel”. Maar tegelijk benadrukt hij hoe belangrijk het is. De snelheidsbeperking is een van de stappen die de overheid zet om het teveel aan stikstof in Nederland te verhelpen.

Het kabinet heeft stappen gezet om de toestemmingverlening in etappes te hervatten. Provincies geven aan dat, ondanks regionale verschillen, al veel projecten door kunnen in de vergunningverlening. Het kabinet neemt naast verlagen maximumsnelheid nu twee andere maatregelen waarvan uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn en op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie.

Ten eerste voert het kabinet een snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen in. Ten tweede wordt ingezet op ammoniakreductie via voermaatregelen. En tot slot wordt de reductie van stikstofdepositie door de bestaande warme saneringsregeling voor de varkenshouderij ingezet.

Snelheidsverlaging van 6:00 – 19:00 uur

De maximumsnelheid wordt overdag op alle autosnelwegen verlaagd naar 100 km per uur. Voor de wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 km per uur geldt, blijft deze maximumsnelheid gelden in de avond en nacht tussen 19:00 en 6:00 uur. Weggebruikers zullen voorafgaand aan de verlaging van de maximumsnelheid uitgebreid worden geïnformeerd. Op enig moment kan worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd, bijvoorbeeld in het licht van de geplande verschoning van het wagenpark of als er andere bronmaatregelen zijn die hetzelfde effect hebben.

Het kabinet heeft besloten dat er ruimte komt voor de volgende zeven MIRT- projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere- Lelystad, A4 Haaglanden, Innova 58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en Innova 58 Annabosch–Galder. Voor deze zeven projecten was een snelheidsverlaging als mitigerende maatregel beoogd.

Lees ook  Parijs onder druk met ringweg dilemma en Olympische Spelen

Voor het reeds vastgestelde Tracébesluit ViA15 is een verlaging van de maximumsnelheid op een deel van de A50 reeds ingezet als mitigerende maatregel. De effecten van die verlaging kunnen en zullen niet nogmaals ingezet worden. Deze maatregel levert een verwachte stikstofreductie op van 1,2 mol/ha/jr.

Lees ook: Stikstofuitstoot vraagt om noodmaatregelen

Stikstof
Stikstof reductie noodzakelijk
Print Friendly, PDF & Email