Print Friendly, PDF & Email

Politie, Brandweer, Ambulancediensten en Defensie (Koninklijke Marechaussee) maken op dit moment gebruik van het C2000 spraaknetwerk voor hun missiekritische spraakvoorziening. De operationele partijen hebben een groeiende behoefte aan diensten waarvoor data verstuurd dienen te worden, zoals bijvoorbeeld realtime video. 

Het C2000 systeem is niet geschikt om aan deze behoefte te voldoen. Het spraaknetwerk is gebaseerd op de TETRA-standaard (Terrestrial Trunked Radio). De TETRA-standaard is uitontwikkeld en de contractduur van het vernieuwde C2000 spraaknetwerk loopt tot 2028.

Technische beperkingen C2000 biedt geen oplossing

De afgelopen maanden heeft het ministerie van Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om opvolging te geven aan het advies van de AIVD. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden gebaseerd op het vernieuwde C2000 spraaknetwerk, zoals het vervangen van (delen van) het netwerk.

Ook werd verkend of een nieuw spraaknetwerk op basis van de TETRA- standaard uitkomst kan bieden. Vanwege de technische beperkingen C2000 en impact op het beheer van het netwerk is de Minister van oordeel dat dit geen werkbare oplossingen zijn.

Eerder heeft Grapperhaus in een brief van 26 april 2019 aangegeven dat het specificeren, marktverkenning, aanbesteding en realisatie van een nieuw systeem naar alle waarschijnlijkheid rond de vijf jaar duurt. Dit inzicht is onveranderd. Ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Finland laten zien dat het om een meerjarig en langlopend traject gaat. 

De inzet van het haalbaarheidsonderzoek is om tevens meer inzicht te verschaffen in de duur van het traject voor het vervangen van C2000. Naar verwachting zal de Minister de Kamer voor de zomer van 2020 berichten over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het vervolg.

Lees ook: Grapperhaus ontkent stilstaan dure politie Audi

Grapperhaus
Ferdinand Grapperhaus