Vanaf dit jaar is de omvorming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar een wendbare organisatie een feit. In 2016 is de inspectie stapsgewijs haar koers gaan verleggen en anders gaan werken. Daarbij staan risico’s voor mens en milieu meer dan ooit centraal. De inspectie kiest ervoor op te treden waar het meeste effect bereikt wordt.

“Wij kijken vooral naar wat schadelijk is, minder naar wat volgens regelgeving verboden is. Daarbij werken wij zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd (big data) en zetten ook nieuwe technieken in, zoals zwavel-snuffelapparatuur en drones. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking met kenniscentra, omgevingsdiensten en een groot aantal ketenpartners.”, aldus Jan van den Bos, inspecteur-generaal.

Risicoanalyse

Met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) bepaalt de inspectie waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. Ook met de in 2019 toegekende extra capaciteit moeten altijd keuzes gemaakt worden. Het beoogde effect staat voorop en bepaalt voor welke interventies de inspectie kiest: in gesprek gaan, waarschuwen, bestuursrechtelijke boetes maar ook een strafrechtelijke aanpak is mogelijk. Zo werden processen verbaal opgemaakt voor diverse milieudelicten. Onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT levert sterke aanwijzingen op van grootschalige fraude met biodiesel. 

Bij doorzoekingen zijn in Nederland eind april vier personen als verdachte aangehouden. Om de provincie Noord-Holland zo ver te krijgen de milieuvergunning van Tata Steel aan te passen, schuwt de ILT de gang naar de bestuursrechter niet. De Inspectie wil dat de provincie in de vergunning vastlegt dat Tata Steel moet onderzoeken wat de best beschikbare technieken zijn om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de pelletfabriek omlaag te krijgen.

Signaleren

Naast direct optreden bij misstanden, geeft de ILT signalen af aan politiek en samenleving. Steeds vaker zien signaalrapportages het licht, bijvoorbeeld in de bovengenoemde biodieselzaak. Daarbij wijst de ILT op de fraudegevoeligheid van het certificeringssysteem. Een ander signaal waarschuwt voor fraude met tachografen in vrachtwagens waardoor de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding komt. Uit een andere ILT-rapportage blijkt dat er onvoldoende zicht is op verspreiding van GenX.

Ook voor de steeds grotere risico’s die drones met zich meebrengen voor het vliegverkeer vraagt de inspectie proactief aandacht. De onderwerpen lopen sterk uiteen omdat de ILT toezicht houdt op zo’n 70 wetten en 80 verordeningen. 

Samenwerken

De ILT versterkt de samenwerking met de buitenwereld. Een voorbeeld is de samenwerking met andere inspectiediensten op het gebied van marktevenwicht goederenvervoer en van afvalstoffen. Door intensiever samen te werken én informatie te delen versterken we onze positie.

Lees ook: Nieuw stelsel voor tarieven ILT en Kiwa in voorbereiding

Print Friendly, PDF & Email