Er is een nieuw stelsel in voorbereiding voor de tarieven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa in rekening brengen aan de transportsectoren. In dit kader heeft de Minister een internationale benchmark laten uitvoeren. Vandaag werd zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van IenW op 17 oktober jl. het eindrapport aan de Kamer verzonden.

Het doel van dit onderzoek is om de tarieven, kosten en procedures voor 17 Nederlandse vergunningen te vergelijken met 17 vergelijkbare vergunningen in vijf EU-lidstaten. Het betreft de sectoren binnenvaart, bus, goederenvervoer, luchtvaart, spoor, taxi, visserij en koopvaardij.

In Nederland kent het huidige stelsel in totaal ruim 600 tarieven voor de verschillende IenW-sectoren en meerdere regelingen. Het nieuwe tariefstelsel brengt het aantal tarieven en tariefregelingen drastisch terug, zorgt voor uniformering van de werkwijze en introduceert een nieuwe opbouw van de tarieven.

In Nederland moet een taxionderneming in het bezit zijn van een vergunning voor taxi- vervoer. Dit is het bewijs van toelating tot het beroep van taxivervoerder. Naast de lan- delijke regels mogen gemeenten extra kwaliteitseisen stellen aan taxichauffeurs en taxibedrijven. Om op lokale taxihalteplaatsen te mogen staan of een klant op straat op te mogen pikken, is bijvoorbeeld een lokale taxivergunning nodig.

Omdat de sector taxi nationaal en/of regionaal georiënteerd is en de vergunningen in de geselecteerde lidstaten gebaseerd zijn op nationale en/of regionale wet- en regelgeving zijn er in deze sector geen gelijkwaardige vergunningen waarvan de tarieven vergeleken kunnen worden. Daarom is (in afwijking van de andere sectoren) voor de taxisector bekeken welke verschillende typen vergunningen nodig zijn om toegelaten te worden als taxivervoerder in een bepaald gebied. 

Lees ook  Praktijktoets Centrale Database Taxi (CDT) gaat de laatste fase in

Het verschilt per land (stad) of er een vergunning op ondernemingsniveau, persoonsniveau of voertuigniveau nodig is en of er een maximum is gesteld aan het aantal vergunningen. Daarnaast verschilt het of er bepaalde kennis, praktijk en/of medische testen zijn vereist.

Lees ook: Als je wilt innoveren zul je wel risico moeten durven nemen

Taxi Sign On Roof Of Car
Print Friendly, PDF & Email