Vanaf volgend jaar zet het kabinet een streep door de regeling die het voor taxibedrijven mogelijk maakt om de bpm terug te vragen. Het gaat om taxi’s die door gemeenten worden betaald, zogenoemde regiotaxi’s. Door het vervallen van deze fiscale regeling wordt de sector geconfronteerd met een jaarlijkse kostenpost van zeker 60 miljoen euro, zo heeft KNV laten becijferen.

Taxibedrijven vrezen voor hun voortbestaan nu ze worden geconfronteerd met tientallen miljoenen euro’s aan extra kosten. Dat komt doordat ze niet meer kunnen rekenen op belastingvoordelen bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. 

“Gemeenten kunnen daardoor mogelijk de rekening niet meer betalen”, zegt Hubert Andela, directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) op BNR.

Deze extra kosten worden in veel gevallen doorberekend. Dat komt doordat gemeenten meerjarencontracten afsluiten met vervoerders. In die contracten is vastgelegd dat de prijzen stijgen aan de hand van de verwachte kostenontwikkeling, de zogenoemde NEA-index.

“De forse kostenstijging leidt tot vraaguitval omdat gemeenten simpelweg geld tekortkomen. Ze hebben daar in hun begroting geen rekening mee gehouden”, zegt Andela.

Hij verwacht dat opdrachtgevers daardoor zullen bezuinigen op het vervoer.  Dat betekent dat er minder kilometers worden gereden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt aan BNR dat nagenoeg alle gemeenten geconfronteerd worden met flinke kostenstijgingen. 

Of dat er inderdaad toe leidt dat gemeenten bezuinigen op zorgvervoer wil de VNG nog niet zeggen. De VNG laat weten snel in overleg te gaan met alle betrokken partijen om de omvang van de problemen in kaart te brengen.

Lees ook: Pitane Mobility verenigt zich in MaaS-Lab van het KNV

Lees ook  Mobiliteit onder druk door nieuwe spreidingswet asielzoekers
Hubert Andela - directeur KNV
Print Friendly, PDF & Email