Print Friendly, PDF & Email

Koninklijk Nederlands Vervoer wil alle bestaande en nieuwe marktpartijen die willen samenwerken in een MaaS-ecosysteem verenigen in het KNV MaaS-Lab, om samen dat open MaaS-ecosysteem te bouwen. De wereld van de mobiliteit staat voor een grote verandering met de komst van Mobility as a Service (MaaS). Met MaaS wordt de reiziger met een app volledig ontzorgt in het plannen boeken en betalen van zijn reizen met allerlei vervoermiddelen. 

In een animatiefilmpje wordt duidelijk uitgelegd wat MaaS inhoudt en wat de kansen, gevolgen én mogelijke gevaren zijn van de digitalisering van de mobiliteitsmarkt en de komst van MaaS. Met het oog op het laatste introduceert KNV het KNV Maas-Lab.

“Een samenwerkingsverband is belangrijk van bestaande en nieuwe marktpartijen die willen samenwerken in een MaaS-ecosysteem. Zo wil KNV een krachtige gesprekspartner voor overheden creëren, waarin men mee vorm kan geven in een regulering die goed is voor iedereen.”, aldus Sonila Metushi tijdens de laatste Pitane Mobility gebruikersdag te Scheveningen.

KNV is als brancheorganisatie voortdurend betrokken in publieke en private overlegstructuren die het Maas-Lab vorm moeten geven. Door deze voortdurende actieve participatie weet KNV de belangen van haar sectoren effectief te behartigen en levert het een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij zijn goede contacten met politici en het ambtelijk apparaat van groot belang. 

“We zien een brede transitie in de mobiliteitsmarkt. Vraaggestuurde mobi- liteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, reisbranche
en muziekwereld fundamenteel veran- derd. MaaS heeft hetzelfde effect en dat betekent dat de mobiliteitsmarkt zich moet hergroeperen. Als we niet uitkijken, leidt digitalisering ertoe dat alle macht bij één partij komt te liggen. Het MaaS-Lab wil voorkomen dat we straks een ‘egosysteem’ hebben. Dat doen we door met een brede coalitie van vervoerders, MaaS-aanbieders en platforms een ecosysteem te formeren.”

Om de ledenbelangen van het Maas-Lab daarnaast verder optimaal te kunnen behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en internationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU en de UITP.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

Lees ook: Over MaaS valt nog veel uit te leggen in de sector

Sonila Metushi
Sonila Metushi - KNV