De eisen bestonden tot op heden enkel voor de taxichauffeurs, wat deze benadeelde tegenover de Uber-chauffeurs die als VVB-chauffeurs staan aangemeld. Brussel gaat binnenkort ook voor VVB-chauffeurs een verplichte en periodiek te hernieuwen bestuurderspasinvoeren, inclusief voorwaarden zoals een blanco strafblad voorleggen.

Kandidaat-chauffeurs moeten een psychologische test ondergaan en slagen in een examen, daarover bestaat een ontwerp van besluit. De nieuwe eisen zijn bedoeld om de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van vvb-chauffeurs (chauffeur binnen de verhuur van voertuigen met bestuurder) op een gelijkwaardig  niveau te brengen als wat momenteel opgelegd wordt aan de Brusselse taxichauffeurs. 

GTL reageert positief maar vreest dat een diepgaandere hervorming nodig blijft om te komen tot een gelijk speelveld tussen de ‘ubers’ en de taxi’s. Momenteel rijden in Brussel ongeveer 1000 in Wallonië vergunde VVB-voertuigen, naast ongeveer 1100 VVB-voertuigen met Brusselse vergunning. 

platformen shoppen om regels te omzeilen

Platformen zoals Uber gaan shoppen in de andere gewesten om op die manier de Brusselse regels te kunnen omzeilen. Daardoor heeft het Brusselse gewest haar controle op de werking van de taximarkt grotendeels verloren.  Om dit te verhelpen, is absoluut een wijziging van de Brusselse ordonnantie nodig. Alleen daardoor komt er orde  en vrede op de Brusselse taximarkt.

De minister-presidenten van het Brussels gewest (Vervoort) en van Wallonië (Di Rupo) hebben onlangs tijdens een ontmoeting de intentie uitgesproken om naar een geharmoniseerde taxihervorming te streven voor beide gewesten. Het is nog onduidelijk wat hun concrete plannen zijn. De Brusselse regering wacht eerst nog op de resultaten van een sociaal-economische studie over de taxisector, deze zou momenteel in haar eindfase zijn.

Lees ook  Wallonië verwelkomt Uber: een sprong voorwaarts of een valkuil?

Lees ook: Vergunningen voorbehouden voor elektrische taxi’s in Gent

Print Friendly, PDF & Email