Het reeds bestaande tijdelijk vliegverbod voor passagiersvluchten zal worden uitgebreid met Spanje. Er geldt een uitzondering voor repatriëring. Dit betreft zowel geplande als ongeplande vluchten met uitsluitend Nederlandse ingezetenen aan boord. 

Naar aanleiding van een aanvullend advies van het RIVM, heeft het kabinet, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, besloten om de geldende restricties in de Regeling tijdelijk verbod burgerluchtvaart luchtruim Nederland in verband met COVID-19-virus uit te breiden.

Tevens wordt een uitzonderingsgrond voor het vervoer van medisch personeel of patiënten toegevoegd, wanneer dit in het belang is van de volksgezondheid in Nederland.

Deze vliegverbod restricties gaan in op 21 maart 2020 om 20:00 uur lokale Nederlandse tijd met inwerkingtreding van de bijgevoegde regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling geldt tot 4 april, 20:00 uur lokale Nederlandse tijd, tenzij de Minister van IenW voor dat tijdstip tot verlenging van de regeling heeft besloten.

Lees ook: Buitengrenzen Schengen gebied voor 30 dagen dicht

Print Friendly, PDF & Email