Een aantal grensovergangen met Nederland is gebarricadeerd. Vanuit Brabant is het bijna onmogelijk om naar België te gaan. Sinds vrijdagnamiddag zijn de grenzen gesloten in de strijd tegen het coronavirus. Toch probeerden Belgen bijvoorbeeld nog de grens over te steken of kwamen Nederlanders en Fransen naar hier.

De maatregelen die zowel door Nederland als onze buurlanden zijn genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan hebben gevolgen voor de situatie in de grensregio’s. Via een brief informeerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops hierover de Tweede Kamer vanuit de verantwoordelijkheid voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Vlaanderen, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

geen beperkende maatregelen

Nederland ziet vooralsnog niet de noodzaak om beperkende maatregelen aan de Nederlandse landsgrenzen met Duitsland en België in te stellen. Ook heeft het kabinet tot op heden geen deskundig advies ontvangen dat hier aanleiding toe geeft. Het is in het algemene belang van burgers en bedrijven dat de grenzen met onze buurlanden open blijven en dat de grensregio’s aan weerszijden gezamenlijk optrekken. 

Dit is volgens de minister bijvoorbeeld belangrijk voor de continuïteit van de medische zorg en de distributie van onder andere levensmiddelen. Het kabinet wil daarom in de grensregio’s belemmeringen voor grenswerkers voorkomen en een vrije doorgang van het goederentransport blijven waarborgen.

Duitsland heeft op 16 maart restricties ingevoerd voor de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. Deze restricties gelden op dit moment niet voor de grens met Nederland. Wel raadt de Duitse overheid met ingang van 17 maart alle niet-essentiële reizen af, ook naar Nederland.

Lees ook: Vliegverbod voor passagiersvluchten naar Spanje

Print Friendly, PDF & Email