De provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam hebben afgesproken om een pilot met innovatieve verlichting langs het fietspad van de N639 te houden. De gemeente zal de verlichting tussen Chaam en Ulvenhout voor de winter plaatsen. De eenmalige pilot is bedoeld om te onderzoeken of deze nieuwe methode van verlichten van fietspaden het gevoel van onveiligheid voor fietsers kan verminderen, zonder dat andere belangen, zoals de verkeersveiligheid van automobilisten, natuurbelangen en vermindering van energieverbruik, in het geding komen.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: ‘Het is een interessant experiment dat zou kunnen leiden tot wijziging van beleid omtrent het onderhouden van de provinciale infrastructuur. Daarnaast is het natuurlijk prettig dat hiermee ook het gevoel van onveiligheid wordt aangepakt’

Langs de N639 tussen Chaam en Ulvenhout in de provincie Brabant stonden lantaarnpalen, maar die zijn volgens provinciaal beleid weggehaald bij de reconstructie in 2019. Het strooilicht van de hoofdrijbaanverlichting dat op het fietspad viel, verdween daarmee ook. Dat leidde bij fietsers tot een gevoel van onveiligheid, onder wie veel schoolgaande jeugd. Daarop hebben gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Frank van Raak van de gemeente Alphen-Chaam afgesproken dat de gemeente een voorstel zou doen voor innovatieve verlichting van het fietspad.

Het licht schijnt harder of zachter op verschillende momenten en plekken en de selectieve verlichting is op afstand bestuurbaar. De provincie draagt 90.000 euro bij aan de pilot, de gemeente neemt het beheer en onderhoud gedurende de levensduur van de installatie voor haar rekening. De pilot wordt in september 2021 geëvalueerd.

Wethouder Van Raak is enthousiast over de steun van de provincie. ‘We zijn erg blij dat we voor aanvang van de winterperiode aan de slag kunnen met de aanleg van de verlichting langs het fietspad aan de provinciale weg. Met een goed zichtbaar fietspad geven wij onze schoolgaande jeugd weer een veilig gevoel op weg naar school’.

Lees ook: Britse overheid wil dat mensen terug aan het werk gaan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Je kunt Pitane Blue ook bereiken via WhatsApp.
Stuur je bericht naar: +316-14792746
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email