De coronapandemie heeft in veel sectoren liquiditeitsposities onder druk gezet. Het laatste wat men wil is failliet gaan terwijl het bedrijf een kerngezond bedrijf is. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 moet bedrijven die zijn getroffen door de coronapandemie beschermen wanneer hun faillissement wordt aangevraagd. Bedrijven kunnen bescherming zoeken achter deze wet en rechtbanken zijn terughoudend bij het failliet verklaren van bedrijven die als gevolg van de pandemie in problemen zijn geraakt.

Toch blijft het nu meer dan ooit opletten voor ondernemers. Ook bedrijven die vlak voor de coronacrisis op de rand van de afgrond balanceerden kunnen nu steun krijgen uit onverwachte hoek. De wetgever heeft op dit moment het wetsvoorstel Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 in behandeling. Op de blog van Van Till Advocaten lezen we hoe bedrijven een beroep kunnen doen op deze wet en kan een onderneming waarvan het faillissement wordt aangevraagd de rechtbank vragen de behandeling van een faillissementsaanvraag aan te houden.

Los van de Betalingsuitstelwet zien wij in de praktijk dat rechtbanken terughoudend zijn bij het uitspreken van faillissement indien de coronapandemie aantoonbaar gevolgen heeft gehad voor de financiële positie van de debiteur.

Marius Dekkers, Van Till Advocaten

Voor een geslaagd beroep op de Betalingsuitstelwet moet de debiteur aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder meer moet worden aangetoond dat er door de beperkende maatregelen van de overheid een omzetverlies is van minstents 20% en de onderneming voor de coronapandemie voldoende inkomsten had om aan verplichtingen te voldoen. 

Bij een geslaagd beroep op de Betalingsuitstelwet krijgt de debiteur twee maanden uitstel van betaling. Deze termijn kan op verzoek van de debiteur daarna nog twee keer met telkens maximaal twee maanden worden verlengd. Indien een betalingsuitstel wordt verleend kan de betreffende schuldeiser gedurende het uitstel geen betaling van zijn vordering afdwingen. Ook kan de schuldeiser de overeenkomst met de debiteur bijvoorbeeld niet ontbinden of beëindigen.

Lees ook: Contracten failliete TCR vanzelf naar andere vervoerders

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email