VAB maakt melding van steeds meer marterschade aan voertuigen. Het afgelopen jaar kreeg de VAB-Alarmcentrale 43% meer oproepen voor schade veroorzaakt door marters. De regio waarin de beestjes actief zijn wordt ook alsmaar groter. De steenmarter komt steeds meer voor als oorzaak bij onderzoek van de pechdienst bij storingen aan wagens. De diertjes zoeken de beschutting onder de motorkap op. Sinds 2015 is het aantal pechgevallen meer dan verdrievoudigd. Rond Lier was er een stijging van 59%. Maar ook in de regio rond Leuven, waar ze het fenomeen al langer kennen, waren er opnieuw 62% meer oproepen voor marterschade.

Wezels en marters blijken o.a. aangetrokken te zijn door het vismeel of door de visolie die gebruikt wordt in sommige kabels of door het isolatiemateriaal. Elk jaar berokkenen ze honderdduizenden euro’s herstelkosten aan het wagenpark. Er bestaan verschillende trucjes die men kan toepassen om die intelligente diertjes te weren, maar ze bieden zelden 100% garantie. Het meest doeltreffende (en het meest logische) middel om uw wagen te beschermen is hem in een afgesloten ruimte of garage op te sluiten. Toestellen die geluiden opwekken van hoge frequentie. U vindt dergelijke toestellen in de handel. Dit middel is niet altijd doeltreffend want wezels of marters blijken het geluid na een tijdje gewoon te worden indien de frequentie ongewijzigd blijft. De meest doeltreffende toestellen werken bijgevolg met variabele sterkte en frequentie. 

De schade die deze knabbelgrage dieren aanrichten, kan behoorlijk oplopen. Vooral bij elektrische voertuigen loopt de rekening snel op. Dat ondervond de CEO van VAB Groep zelf. Een steenmarter knaagde de isolatie van het motorcompartiment en de hoogvoltkabel van zijn hybride wagen door. Kostprijs van de herstellingen: € 3117. De installatie van een marterverjager (tussen € 25 en € 200) loont dus zeker de moeite als je in een risicogebied woont. De wezel (Martes nivalis), de  steenmarter (Martes foina) en de boommarter (Martes martes) behoren toe tot de marterachtigen. Het zijn dieren die gewoonlijk een eenzaam bestaan leiden en ‘s nachts actief zijn. In België is de marter een beschermde diersoort.

Lees ook: Nederland is een zware elektrische truck rijker

marterschade aan bekabeling kostbaar
Print Friendly, PDF & Email