Sinds 1 januari 2021 betaalt de zorgverzekeraar de kosten van GZSP-zorg. Door aanpassingen in de geneeskundige zorg aan specifieke patiënten – ook wel GZSP-zorg genaamd – zijn een aantal taxibedrijven onverwacht toch voor verrassingen komen te staan. Het gaat het om zorg aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Vanaf 1 januari wordt deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering wat uiteraard consequenties heeft voor taxibedrijven die het vervoer eerder reden voor deze patiënten. 

Vanaf 1 januari 2021 zit GZSP-zorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dat wil zeggen dat ook het vervoer voortaan gedeclareerd moet worden vanuit een zorgverzekering die de patiënt bij een zorgverzekeraar heeft afgesloten. De zorgverzekeraar koopt zorg in bij behandelaren. Maar niet bij alle behandelaren. Sommige behandelaren hebben geen contract met de zorgverzekeraar. Het is dus van belang na te gaan bij de zorgverzekeraar of de behandelaar of het taxibedrijf een contract heeft. Want u krijgt zorg alleen volledig vergoed als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Door deze nieuwe regeling betaalt de patiënt dus ook een deel van de kosten voor GZSP-zorg zelf. Dat komt doordat GZSP-zorg dan onder het eigen risico van de zorgverzekering valt. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat u zelf betaalt. De meeste patiënten maken hun eigen risico al op aan andere medische zorg. Voor hen zullen de totale zorgkosten niet omhoog gaan na 1 januari 2021. De regiebehandelaar GZSP is uw arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, of gedragswetenschapper. De regiebehandelaar regelt de geneeskundige zorg aan een specifieke groep kwetsbare patiënten, ook wel GZSP-zorg. Vanaf 1 januari 2021 krijgt de patiënt een regiebehandelaar als u deze zorg krijgt.

declaratie taxibedrijven

Niet alle taxibedrijven hebben, door voorafgaande slechte communicatie, voor de patiënten die ze voor 1 januari vervoerden overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars waar ze het vervoer moeten declareren. Voorheen werd het vervoer rechtstreeks gedeclareerd maar dat is nu niet meer mogelijk. Brancheorganisatie KNV geeft aan dit eerder onder de aandacht te hebben gebracht, maar ondanks alles komt de wijziging onverwacht voor veel taxiondernemers die nu met de declaratie in hun maag zitten. Daarnaast geven zorgverzekeraars aan dat zij landelijk contracten hebben afgesloten met vervoersbedrijven waardoor taxibedrijven hun vaste patiënten niet meer zelf mogen vervoeren. 

Het is verstandig in deze doelgroep weinig of geen veranderingen te laten plaatsvinden. Ook niet in het taxibedrijf die deze patiënten vervoert. Vaak hebben zij al jaren een vaste chauffeur die de patiënt kent. GZSP zorg kan men krijgen wanneer men meerdere problemen heeft zoals lichamelijke en/of psychische klachten of bijzondere ziekten zoals Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose. De doelgroep zijn tevens personen met een lichamelijke beperking door een beroerte, een ongeluk of een hersentumor of ouder dan 18 jaar en men een verstandelijke beperking heeft.

Reist de patiënt naar de GZSP-zorg in een taxi of taxibusje, samen met andere mensen, dan krijgt u hiervoor een bedrag per kilometer van uw zorgverzekering. Hoe hoog dat bedrag is, verschilt per zorgverzekeraar. Het is altijd verstandig om met uw zorgverzekering te bellen als u naar de GZSP-zorg reist. Daarnaast moet u altijd een vast bedrag per jaar betalen voor uw vervoer naar de GZSP-zorg. In 2020 was dat een bedrag van 105 euro voor het hele jaar. Reist u zelf naar deze zorg dan krijgt u in dat geval geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. U betaalt dan ook geen vast bedrag per jaar.

Lees ook: D66 wil slimmer naar alle modaliteiten van vervoer kijken

zorgvervoer op maat
Print Friendly, PDF & Email