Op 1 januari 2021 werd 30 km/u de algemene regel in de straten van de hoofdstad, behalve op een aantal grote wegen. Een paar weken na deze ingrijpende verandering, maakt Brussel Mobiliteit een eerste evaluatie van de gemiddelde snelheden en reistijden. Deze eerste evaluatie is uiteraard voorlopig, maar ziet er veelbelovend uit: ze wijst op een daling van de gemiddelde snelheid in Brussel. Tegelijk stelde Brussel Mobiliteit in januari vast dat de reistijd voor de weggebruikers niet toenam. 

Het spreekt voor zich dat deze bevindingen de volgende weken en maanden geconsolideerd moeten worden. De gegevens over de snelheid zijn afkomstig van de snelheden gemeten door de Lidars. Brussel Mobiliteit vergeleek de snelheden die deze camera’s op 12 plaatsen in de hoofdstad registreerden tijdens de laatste maanden van 2020 en in de maand januari 2021. Om een voor/na-vergelijking mogelijk te maken, werd alleen gekeken naar wegen waar de maximale snelheid niet aangepast werd.

Uit de analyse van de cijfers blijkt duidelijk een snelle en aanzienlijke verlaging van de gemiddelde snelheden (gemiddeld 9%), en dit zowel op 30 km/u- als op 50 km/u-wegen.

Ik ben blij met deze eerste evaluatie die aantoont dat de gemiddelde snelheid afneemt zonder dat de reistijd van de automobilisten toeneemt. Zo bereiken we het belangrijkste doel van de Stad 30 op het vlak van verkeersveiligheid: de snelheid aanzienlijk verlagen om levens te redden. Trager rijden verkort ook de remafstand en verruimt het blikveld waardoor ongevallen vermeden worden of de impact ervan vermindert. Dank aan de automobilisten om ons te helpen de stad minder gejaagd te maken.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Tweet

Monitoring van de Stad 30: welke andere indicatoren worden gemeten?

Brussel Mobiliteit heeft alle ingezamelde gegevens geanalyseerd om de reistijden te vergelijken en dit op een aantal representatieve routes en op verschillende tijdstippen van de dag en de week. In januari 2021 werd geen betekenisvol verschil vastgesteld in de reistijden in vergelijking met de laatste 4 weken van 2020 buiten de schoolvakanties (van 23 november tot 18 december 2020). Op elke onderzochte route bleven de reistijden min of meer stabiel, ongeacht het tijdstip van de dag (spitsuur – daluur).

Monitoring van de Stad 30: welke andere indicatoren worden gemeten?

  • Kennis van en steun voor de Stad 30
    Sinds oktober 2020, en nog tot de zomer 2021, voert een onafhankelijke instantie opiniepeilingen uit om te bepalen hoe de kennis van en de steun voor de maatregel bij het grote publiek evolueren.
  • Verkeersveiligheid (ongevallen)
    Het aantal verkeersslachtoffers, de ernst van de ongevallen, het type weggebruikers dat erbij betrokken is, zullen nauwkeurig geanalyseerd worden. Eind april/begin mei 2021 zal Brussel Mobiliteit beschikken over gedeeltelijke ongevallencijfers voor de eerste drie maanden van 2021.
  • Geluidsniveau en luchtkwaliteit
    Leefmilieu Brussel zal de gegevens van haar verschillende meetstations zorgvuldig analyseren.

Lees ook: Spoorbaas NMBS wint en sluit 44 stationsloketten

Brussel Stad 30 - een eerste balans
Print Friendly, PDF & Email