De federale ministerraad heeft een lijst goedgekeurd met eisen die hij oplegt aan de NMBS. Meer vroege en late treinen, meer ritten tijdens het weekend en een minimaal onthaal in ieder station. In een document dat De Morgen kon inkijken, legt de Vivaldi-regering een eerste kader vast waarbinnen de komende maanden verder zal worden onderhandeld. Dit kader geeft een duidelijke richting aan. Zo moet de NMBS meer treinen laten rijden, onder andere op vroege en late uren. Ook tijdens de weekends moet het aantal treinen omhoog.

De hamvraag is natuurlijk hoe hoog de lat zal worden gelegd. De bedoeling is alleszins dat stations worden ingedeeld in categorieën. Per categorie zullen er eisen worden opgelegd qua menselijke aanwezigheid, aanbod en toegankelijkheid. De NMBS wordt ook verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid in de stations.

Minister Gilkinet wil meer mensen naar het spoor lokken, dus de dienstverlening moet beter. Niet alleen via extra treinen, klinkt het, maar ook via een betere aansluiting op andere vervoersmiddelen, zoals de fiets.

Lees ook: Peeters ondersteunt met 1,33 miljoen euro mobiliteitscentrale

meer treinen laten rijden, onder andere op vroege en late uren
Print Friendly, PDF & Email