BLUE

Om te zorgen dat de verkeershinder in de zomer en andere overlast in Scheveningen verder wordt teruggebracht, zet de gemeente Den Haag het actieplan in 2022 voort. Samen met bewoners, ondernemers, politie, vervoersbedrijven en andere partners is de gemeente in 2021 gestart om problemen in Scheveningen aan te pakken. De maatregelen die in 2021 succesvol zijn ingezet, worden voortgezet en zo mogelijk verbeterd. Daarom heeft het college van Den Haag besloten dat er voor 2022 weer een actieplan komt.

"Scheveningen is een mooi dorp waar steeds meer bezoekers naar toe komen om te recreëren. De afgelopen paar jaar hebben we ervoor geknokt om voor de inwoners en de bezoekers Scheveningen leefbaar te houden. Zodat iedereen veilig over straat kan lopen, geen last heeft van patsers die overlast veroorzaken en bereikbaar is voor dagjesmensen. We hebben al veel bereikt maar we zijn er nog niet. De komende jaren willen we nog die extra stap zetten voor de leefbaarheid van de Scheveningen".

Actieplan

Belangrijke onderdelen van het actieplan 2022 zijn een uitbreiding van het huidige parkeerverwijssysteem, continuering van de afsluiting van de Strandweg (met behoud van parkeerplaatsen) en extra stallingscapaciteit voor deelscooters en fietsen. Door het gebruik van nieuwe informatiesystemen kan ook steeds beter geanticipeerd en gereageerd worden op drukte. Ook is de gemeente bezig met een app die het mogelijk maakt een parkeerplaats (op afstand) te vinden, te reserveren en deelvervoer te regelen. Hiermee neemt het aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom Scheveningen enorm toe (in stappen tot uiteindelijk – in potentie – 10.000-15.000 plekken). Zodra de app gereed is, start de gemeente met een intensieve communicatiecampagne zodat bezoekers optimaal gebruik van de faciliteiten kunnen maken.

Hosts en handhavers

Maatregelen die afgelopen jaar succesvol bleken, worden komend strandseizoen herhaald. Zo gaan ze door met de flexibele inzet van handhavers en verkeersregelaars, het tegengaan van geluidsovertredingen met de Noise Patrol en andere handhavingsacties. Op warme dagen verwelkomen hosts bezoekers en verstrekken informatie. Tegelijkertijd houden ze een oogje in het zeil om ongewenst gedrag tegen te gaan. Nog in ontwikkeling is een Ruimtemonitor die (realtime) inzicht geeft in bezoekersstromen en drukke plekken. Het verbeteren van de functionaliteiten van de Ruimtemonitor maakt deel uit van het actieplan voor Scheveningen voor 2022. Het Meldpunt Overlast Scheveningen blijft bestaan en is komende zomer weer volledig operationeel. Sinds januari 2022 valt het Meldpunt onder de meldkamer van de Handhavingsorganisatie.

Werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen

De werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen, waarin 36 bewoners en ondernemers het afgelopen jaar zitting hadden, speelde in 2021 een cruciale rol bij het opstellen en uitvoeren van het actieplan en het herwinnen van vertrouwen. De werkgroep wordt in 2022 voortgezet en verder uitgebreid worden met o.a. jongeren, groepen ondernemers en bewoners van wijken die nog niet vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden nieuwe manieren ingezet om (bredere groepen van) belanghebbenden te betrekken en om hun mening of input te vragen, aldus de gemeente.

Lees ook: Havenbedrijf Rotterdam en BigMile ontwikkelen platform

Pier in Scheveningen.
Print Friendly, PDF & Email