Actieplan Scheveningen verbreed naar gehele kust

Actieplan Scheveningen verbreed naar gehele kust

Dit jaar wordt ook de zogeheten noise-patrol, om geluidsovertredingen van auto’s aan te pakken, ingezet en wordt opgetreden tegen straatintimidatie. Sinds 2021 maakt de gemeente Den Haag samen met bewoners…

Verkeershinder Scheveningen heeft aandacht gemeente

Verkeershinder Scheveningen heeft aandacht gemeente

Om te zorgen dat de verkeershinder in de zomer en andere overlast in Scheveningen verder wordt teruggebracht, zet de gemeente Den Haag het actieplan in 2022 voort. Samen met bewoners,…