BLUE

"de gemeente moet meer doen om taxibedrijven te helpen bij het aanschaffen van een elektrische auto"

Taxi’s in Tilburg moeten vanaf 1 januari 2025 elektrisch zijn of op waterstof rijden. De gemeente wil de taxi toevoegen toe aan de voertuigen die zich moeten houden aan de regels voor zero-emissiezones. Dat zijn de  zones in een stad waar vervuilende auto’s niet in mogen komen. De meeste taxichauffeurs hebben het al financieel moeilijk. Een sector die het zwaar had tijdens de pandemie en nu weer getroffen is door de hoge brandstofprijzen. Een voorbeeld waarbij de sector zegt dat wanneer je zo’n regel wil opleggen, je best een subsidie geven. Maar hoe zit het nu met subsidies en terugbetalen? 

Subsidies

Bij een subsidie krijgt  de aanvrager financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. Die financiële steun kan verschillende vormen hebben. Soms krijgt men geld, maar het kan ook zijn dat er minder belasting hoeft betaald te worden. Ook zijn er op Europees niveau subsidies zoals Horizon Europa. Het is een van de belangrijkste financieringsprogramma’s van de EU voor onderzoek en innovatie. De effectiviteit van al die subsidies wordt nauwelijks geëvalueerd. 

Het zal niemand verbazen dat zich een heuse industrie van subsidieadviseurs heeft ontwikkeld. Bij wat complexe aanvragen declareren de grote subsidie adviseurs via uurtarieven. De rekening kan dan oplopen tot 10 of 15 procent van de subsidieopbrengst. Geld dat van de overheid rechtstreeks op de rekening van een tussenpersoon terecht komt. Kleinere bureaus zijn vaak goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat elke subsidieverstrekking controleren leidt tot hoge administratieve lasten. En dus gebeurt het nauwelijks, met alle frauderisico’s als gevolg.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bij het aanschaffen van een elektrische auto komen nog extra kosten kijken

Een subsidie is een financiële bijdrage die je kunt krijgen van een overheid. Zij doen dit omdat zij groepen mensen of sectoren willen helpen, bepaalde problemen willen oplossen of innovaties willen stimuleren. Daarnaast werken veel subsidieverstrekkers met deadlines, dat betekent dat je aanvraag vóór een bepaalde datum ingediend moet zijn. Het is dus belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe regelingen en geen deadlines te missen. Maar let op, sommige regelingen moet u terugbetalen.

twee besluiten

Subsidie ontvangen is mooi en soms onmisbaar. Maar als je die subsidie aan het einde van de rit dan weer moet terugbetalen, dan levert die eerst zo mooie subsidie meer problemen op dan er zijn opgelost. Een mooi voorbeeld waar de taxisector mee te maken kreeg onlangs was de subsidieregeling NOW (loonkostenregeling). Zes op de tien bedrijven krijgen minder financiële coronasteun dan ze dachten en zullen alsnog in de problemen komen. 

Het subsidiesysteem gaat uit van twee besluiten. Eerst wordt een besluit genomen, ook wel het verleningsbesluit genaamd, waarbij de subsidie wordt vastgesteld. In dat vaststellingsbesluit staan de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt en de eisen en voorwaarden waaraan de gesubsidieerde moet voldoen. Vervolgens wordt het vaststellingsbesluit genomen. Dit tweede besluit stelt de subsidie daadwerkelijk vast. Bij die vaststelling wordt beoordeeld of de gesubsidieerde zich aan de eisen en voorwaarden zoals opgenomen in het subsidieverleningsbesluit heeft gehouden. Het eerste besluit geeft een voorwaardelijke aanspraak op het geld en het tweede besluit zet deze voorwaardelijk aanspraak om in een onvoorwaardelijk aanspraak.

Lees ook: Subsidie beschikbaar voor elektrische personenauto’s

Print Friendly, PDF & Email