Het vervoer moet in stand gehouden kunnen worden en moet betaalbaar blijven.

De zomermaanden zijn komkommertijd in de nieuwsgaring van sommige media. In die periode kan je immers niet alle gemeenten afbellen om te vragen of er geen problemen zijn bij de uitvoering van hun leerlingenvervoer. De gemeenteraden worden na het zomerreces vast weer over de resultaten geïnformeerd en regionale dagbladen en sociale media kunnen dan weer op volle toeren draaien. 

klachten

Een treurige situatie voor veel wethouders die nu opgescheept worden met het gebrek aan personeel bij vervoersbedrijven. En dat is koren op de molen van oppositiepartijen. Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel zijn ontevreden over vervoersbedrijf Willemsen-de Koning en  stellen de vervoerder formeel in gebreke. Amstelveen heeft Maasstad Regie Centrale onlangs een boete gegeven. 

Ouders in de Bollenstreek zijn furieus over leerlingenvervoer van Noot die aan verbetering van de dienstverlening werkt, de kwaliteit van leerlingenvervoer in Coevorden moet omhoog en in Woudenberg zijn veel klachten over het leerlingenvervoer. Maar er is ook goed nieuws waar je in een artikel over kan citeren want bij de gemeente Lisse zijn dan weer geen klachten binnengekomen over het leerlingenvervoer.

(Tekst loopt door onder de foto)
Vervoer waarvan je mag verwachten dat de kwaliteit hoger moet liggen dan de laagste kostprijs.

schulzoekbedrijven

Rode draad bij alle klachten is zoeken bij wie de oorzaak ligt van alle vervoersproblemen. De voornaamste reden deze dagen is personeelsgebrek. Waar is de tijd dat het aan een slechte planning lag of erger nog aan de softwaresystemen? De schuld wordt vaak, in opdracht van opdrachtgevers of gemeenten, door externe ‘schulzoekbedrijven’ gevonden bij iedereen behalve de opdrachtgevers zelf. Het gaat meestal om grote opdrachten. 

Lees ook  Petitie moet prinsentuin Andel bereikbaar houden

De opdrachtgever vraagt marktpartijen om voor een bepaalde datum een offerte in te dienen. Na afloop van deze datum sluit de inschrijving en beslist de opdrachtgever wie de opdracht krijgt. Bedoeling van een aanbestedingsprocedure is om concurrentie te bevorderen en gelijke kansen te creëren. In de praktijk geeft het een goed inzicht waar men het minste moet betalen voor het oplossen van het probleem leerlingenvervoer waar ze als gemeente mee opgezadeld zitten.

prijskaartje

Als een kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte, een handicap of gedragsproblemen, kan het gebruikmaken van leerlingenvervoer. Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens, door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan. Vervoer waarvan je mag verwachten dat de kwaliteit van de dienstverlening hoger moet liggen dan de laagste kostprijs. 

Bij de inkoop van het vervoer wordt de basis gelegd. Het blijft een keuze van de gemeente hoe zij uiteindelijk met de afweging tussen prijs en kwaliteit omgaat. En toch signaleren we al jaren een ‘race naar de bodem’ als het gaat om het leerlingenvervoer. Niet alleen wat de prijs betreft, maar ook de kwaliteit. En nee, niet de chauffeur is de oorzaak maar het totale systeem waarin we in Nederland zijn beland. 

De gunningscriteria zijn de economisch meest voordelige aanbieding, de laagste prijs, leveringsvoorwaarden en steeds meer milieucriteria als duurzaamheid. Zelden lees je gestelde eisen iets over ‘customer experience’ of een goede begeleiding van het vervoer, dit tot grote frustratie van ouders en de taxibranche. Deze situatie werd aangejaagd door de aanbestedingswet. 

Lees ook  Aanbesteding elektrische auto bij Nederlandse politie

chauffeurs

De chauffeurs zijn een heel belangrijk onderdeel in het totale vervoersproces en verdienen een goed loon. Wellicht kunnen opdrachtgevers dat meewegen bij een volgende aankoop zodat het personeelsgebrek in ieder geval niet te wijten is aan de beloning voor hun noeste arbeid. Dat is ook de plicht van de opdrachtgevers om hierop toe te zien en te controleren.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email