Nu de veerponten niet varen, moeten er lange omwegen worden gemaakt.

In verband met de lage waterstand van de Waal en Lek zijn pontjes vaak gestremd. Op tal van plekken langs de grote rivieren zijn veerponten uit de vaart gehaald vanwege de extreem lage waterstanden. Nu de veerponten niet varen, moeten er lange omwegen worden gemaakt. Gezien de aanhoudende droogte is het raadzaam vooraf te checken of het pontje uitvaart. 

waterstand

Niet alleen de pontjes hebben het moeilijk, door de lage waterstand is het ook erg lastig voor binnenschippers die aanzienlijk minder gewicht kunnen meenemen. De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand ongeveer gelijk blijven. Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is volgens Rijkswaterstaat normaal voor de tijd van het jaar.

De Rijn, met al haar zijtakken, is de grootste rivier van Nederland. Het is belangrijk om te weten hoeveel water er bij de plaats Lobith binnenkomt. Hoeveel water er bij Lobith binnenkomt, is belangrijk. Het bepaalt namelijk de vaardiepte voor de scheepvaart en de beschikbaarheid van water voor landbouw, natuur en drinkwater in een groot deel van ons land. Ook voor de veiligheid tegen overstromingen is deze informatie essentieel. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel water er op dit moment bij Lobith binnenstroomt, en wat we de komende periode kunnen verwachten.

binnenschepen kunnen aanzienlijk minder gewicht meenemen.
Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email