BLUE

Er zijn aanzienlijke investeringen nodig in de Vlaamse tunnels.

Wie de Antwerpse R1 vaak op zijn navigatie heeft staan kent ondertussen de situatie. Enorme files, vertragingen en werkzaamheden. Daar komen vanaf 21 augustus de werkzaamheden door het vernieuwen van de verlichting in de Kennedytunnel bovenop. Er komt een volledig nieuwe led-installatie met intelligente sturing en de brandwerende wandplaten worden vernieuwd. De werken zullen vermoedelijk duren tot midden mei 2023.

werkzaamheden

De Kennedytunnel op de Antwerpse Ring R1 is in één richting afgesloten tussen 21 uur en 5 uur. Het verkeer wordt dan door de andere tunnelkoker geleid, waardoor er in elke richting slechts één rijstrook beschikbaar is. U houdt bijgevolg best rekening met hinder in beide richtingen. De tunnel is afgesloten in de richting van Gent tijdens de eerste nacht en afgesloten in de richting van Nederland tijdens de tweede nacht. Ook de naburige oprit Linkeroever van de R1 is afgesloten tijdens beide nachten, reeds vanaf 20.30 uur.

AWV

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. 

De investeringen in tunnels maken deel uit van een ruimer plan voor de vernieuwing van Vlaamse wegen, bruggen, tunnels en sluizen. Veel van die kunstwerken werden gebouwd in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw en vandaag zien we een ouderdomspiek van die infrastructuur. 

Lees ook  Vlaketunnel goed voor anderhalf uur vertraging en omleidingen

Er zijn aanzienlijke investeringen nodig in de Vlaamse tunnels die in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een veranderd verkeersbeeld, strengere veiligheidsvoorschriften, nieuwe verwachtingen, hogere eisen naar betrouwbaarheid en beschikbaarheid leiden ertoe dat grondige renovaties zich opdringen.

Wie de Antwerpse R1 vaak op zijn navigatie heeft staan kent ondertussen de situatie.
Gerelateerde artikelen:
AppStores
Print Friendly, PDF & Email