BLUE

Eind 2022 loopt de Utrechtse MaaS-pilot af. De vraag is hoe verder?

Staatssecretaris Vivianne Heijnen was maandag 17 oktober te gast bij Goedopweg en de gemeente Utrecht om meer te horen welke ervaringen zij hebben opgedaan met de Mobility as a Service (MaaS)-pilot in de regio Utrecht. MaaS brengt alle vormen van vervoer in één mobiele dienst. 

Na het uitwisselen van ervaringen ging het gezelschap naar NS-station Vaartsche Rijn om daar de eerste officiële deelmobiliteitshub met landelijke identiteit te openen. Vanaf nu een plek waar bewoners en bezoekers makkelijk en snel op een elektrische deel(bak)fiets of deelauto kunnen op- en overstappen. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht en staatssecretaris Vivianne Heijnen verrichtten samen de openingshandeling.

"Door deze deelhub kunnen mensen makkelijk gebruik maken van verschillende vervoersmiddelen. Zo maken we steden beter toegankelijk en bereikbaar. Ik hoop dat er veel meer van dit soort hubs komen in Nederland, want zowel de reiziger als het milieu gaan er hiermee op vooruit.’"

Programmamanager van Goedopweg, Esther de Lange, vroeg aandacht voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen gemeenten en goede afspraken met hen over het gebruik van deelvervoer. Wethouder Lot van Hooijdonk heeft haar visie gedeeld met de staatssecretaris en ziet veel kansen in deelvervoer om de stad Utrecht te verduurzamen. Begin 2023 volgt er nog een officiële evaluatie van de MaaS-pilot Utrecht. 

"We staan als Utrecht voor een grote mobiliteitsopgave de komende jaren. De ervaringen van de MaaS-pilot en de ontwikkeling van deelhubs, zoals bij station Vaartsche Rijn, leren ons veel over de mogelijkheden voor het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit in onze stad. En dat is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de forse woningbouwopgave in de stad.”

Bij de deelhub Vaartsche Rijn staan deelauto’s en elektrische (bak)fietsen. De deelhub is vormgegeven conform de nieuwe landelijke identiteit voor deelhubs (genaamd “HUB”) en dus naast een herkenbaar logo voorzien van de uniforme bewegwijzering, vakmarkering en bebording. Elke reiziger in Nederland weet daarmee wat ze minimaal kunnen verwachten op deze hubs als het gaat om de kwaliteit van het aanbod deelvervoer en eventuele aanvullende diensten. Het sluit daarbij aan op bestaande concepten, zoals het stationsconcept  van NS. De komende jaren gaat de gemeente Utrecht meerdere deelhubs realiseren in Utrecht. 

Lees ook  Evenementen in de taxibranche kampen met uitdagingen

Goedopweg maakt de drukke regio Utrecht beter bereikbaar én beter leefbaar. Met vernieuwende en praktische oplossingen verduurzamen we verkeer en mobiliteit en dragen zo bij aan een gezonde toekomst. Goedopweg is een samenwerking van de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

(vlnr, Programmamanager Goedopweg Esther de Lange, Staatssecretaris Vivianne Heijnen, wethouder Lot van Hooijdonk, Projectleider MaaS Mark Verbeet, Projectmanager deelmobiliteit Lisette van Os)
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email