Gratis parkeren op feestdagen draagt niet bij aan inclusiviteit en wordt daarom in Utrecht afgeschaft.

In de motie van de raadsfracties van Student & Starter, GroenLinks, D66 en PvdD wilden men het gratis parkeren afschaffen omdat er voor belangrijke feestdagen uit andere religies of culturen geen vrijstelling geldt. De maatregel zou niet helpen bij het uitdragen van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

werk aan de winkel

Utrecht heft de vrijstelling van parkeerbelasting op feestdagen in één keer op omdat het voor de doelgroepen direct duidelijk en helder is en fasering nauwelijks winst oplevert in tijd en werkuren voor het uitvoeren van de technische werkzaamheden. 

De werkzaamheden voor de opheffing van de vrijstelling van betaald parkeren of feestdagen bestaan uit het aanpassen van de parkeerautomaten, digitale registratie parkeerrechten, informeren belproviders (apps voor betaald parkeren), communicatie en het formaliseren van het opheffen van de vrijstelling (collegebesluit). De meeste werkzaamheden zijn eenmalig en starten in november dit jaar. Deze werkzaamheden vallen samen met de werkzaamheden om de tariefsverhoging per 1 januari 2023 in te regelen.

motie

Vanaf 1 januari 2023 wordt een feestdag daarom een ‘gewone’ dag voor parkeren. Hiervoor moeten onder meer de parkeerautomaten aangepast worden en ook heeft de gemeente Utrecht een aanpak opgesteld om alle doelgroepen te informeren. In november vorig jaar hebben de Utrechtse politieke fracties zoals GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Starter en D66 motie 430 ingediend die vervolgens werd aangenomen. In die motie riepen de partijen op om feestdagen geen uitzondering meer te maken bij het betaald parkeren.

Esma Kendir - Student en Starter Utrecht

Lef, durf en ambitie. Dat is waar Student & Starter voor staat. Maar ook één van de partijen die gratis parkeren doet sneuvelen. Esma Kendir is fractiemedewerker van Student & Starter in de Utrechtse gemeenteraad. Kendir wil zich tijdens haar raadsperiode volop inzetten voor meer kansengelijkheid. Het gratis parkeren in Utrecht zou teveel gebaseerd zijn op Katholieke feestdagen. De maatregel zou niet helpen bij het uitdragen van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

straatnamen

Ondertussen is ook de discussie over ‘foute’ straatnamen al jaren gaande in Utrecht. Wethouder Linda Voortman (GroenLinks, diversiteit en inclusie) zag het eerst niet zitten, maar de motie van DENK werd met slechts één stem verschil toch aangenomen. Dat betekent dat Utrecht gaat uitzoeken welke koloniale straatnamen en monumenten gaan sneuvelen. 

Jan Pieterszoon Coenstraat gaat wellicht verdwijnen in Utrecht.

De Jan Pieterszoon Coenstraat is een straat in Lombok in de wijk West in de Nederlandse stad Utrecht. Het spierwitte borstbeeld van Jan Pieterszoon Coen staat momenteel in zijn nis in de naar hem vernoemde Jan Pieterszoon Coenstraat. Zijn heldenstatus wordt bekritiseerd, vooral vanwege zijn zeer gewelddadige optreden op de Banda-eilanden. Als het aan Mahmut Sungur – raadslid voor DENK, fractievoorzitter Utrecht en  leidinggevende bij de Belastingdienst – ligt, is zowel het borstbeeld als de vernoeming van de straat binnenkort verleden tijd.

Utrechtse raadsvergadering - november 2022
Gerelateerde artikelen:
Bliepen
Print Friendly, PDF & Email