Pitane Image

Nu het CBS met de inflatiecijfers van oktober is gekomen is het percentage waarmee de lonen het komend jaar verhoogd moeten worden 14,3% wat de FNV betreft.

Dat de vakbonden uit alle sectoren uitonderhandelen is ondertussen duidelijk. Een gevolg van de huidige economische gevolgen bij de leden en de bereidwilligheid om te staken want het water staat ze aan de lippen. Prijsstijgingen, dure energietarieven en daar bovenop de tarieven voor zorgpremies die bekend werden afgelopen weekend baart zorgen. 

Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs (LBVSO) roept chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer op om niet te gaan staken tijdens schoolritten of ritten naar de dagbesteding. “Kwetsbare kinderen zijn de afgelopen periode al zwaar gedupeerd door het chauffeurstekort”, twittert de belangenorganisatie LBVSO.

Nog nooit zijn de verhoudingen de afgelopen jaren zo erg op de proef gesteld tussen de werkgeversorganisatie KNV en de leden van de vakbonden FNV en CNV. De beroepsgroepen die het Koninklijk Vervoer Nederland (KNV) onder haar goede heeft zijn, of op oorlogspad, of een constructieve houding aan de onderhandelingstafel is ver te zoeken. Volgens voorzitter Bertho Eckhardt lag er nochtans een uitstekend bod op tafel. De vakbonden zien dat anders.

'Zelfs Minister Wiersma begrijpt het. Nu de KNV werkgevers nog. Wat een arrogantie van werkgevers om te denken dat maar 150 leden het eindbod afwijzen!'

(Tekst loopt door onder de foto)
Meindert Gorter - vakbondsbestuurder FNV Taxi

"Zeker in deze sector, met zeer betrokken medewerkers, is staken een laatste middel. Maar ze kunnen niet meer rond komen van hun salaris, er wordt loon ingehouden voor pauzes die niet opgenomen kunnen worden en als chauffeurs ziek worden, worden ze een dag niet uitbetaald en daarna worden ze 30% gekort."

Niet alleen hebben de werkgevers Taxi en Zorgvervoer het lastig. Volgens belangenbehartiger voor de touringcarsector Hilbert Michel (KNV) kloppen de beweringen die de bonden hebben gedaan, dat het nu al mis is en het een wonder is dat het nog niet fout is gegaan, van geen kant. Volgens de werkgeversorganisatie is de veiligheid namelijk allerminst in het geding, dit in tegenstelling met de uitlatingen van de bonden. 

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

In de brief aan de ouder- en medezeggenschapsraden werden de ouders gevraagd bij het boeken van een touringcar te informeren naar de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. Het steekt de vakbond dat de tarieven van touringcarbedrijven fors omhoog gingen met het argument van gestegen brandstofprijzen en touringcarchauffeurs sinds 2020 geen loonsverhoging meer hebben gekregen. Voor Michel zijn de vakbonden echt door de ondergrens gezakt en is reizen per bus is super veilig. 

"Door de lage lonen rijden chauffeurs noodgedwongen meerdere ritten en door de hoge werkdruk worden pauzes overgeslagen. Dat heeft gelukkig nog niet tot onveilige situaties geleid, maar daar moeten we ook niet op gaan wachten."

Ook de uitspraak van secretaris Carlo Cahn (BVN), dat er geen enkel begrip was voor de slechte financiële situatie van de sector, viel niet goed bij de leden. Cahn gaf aan het denken van de vakbonden niet te kunnen volgen. De nadruk die door de vakbonden werd gelegd op de inflatie vond BVN niet terecht. Alle uitspraken liggen gevoelig. Toch onderschat Koninklijk Nederlands Vervoer de kracht van de vakbonden FNV en CNV. “Ze vertegenwoordigen gezamenlijk nog geen 12% van de werknemers in deze branche en bovendien heeft maar een deel van de vakbondsleden gestemd over het eindbod”, aldus BVN-voorzitter Bertho Eckhardt.

"De vakbonden hebben niet onderhandeld, alleen categorisch nee gezegd en aangestuurd op acties."

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue -KNV voorzitter Bertho Eckhardt

De FNV heeft ondertussen de looneis definitief bepaald, nu het CBS met de inflatiecijfers van oktober is gekomen is het percentage waarmee de lonen het komend jaar verhoogd moeten worden 14,3% wat de FNV betreft. Het wordt dus langzamerhand tijd dat KNV de gevolgen doorziet van de huidige onderhandelingen. In alle sectoren halen vakbonden de loonsverhogingen van gemiddeld 12% binnen.

Lees ook  Weg vrij voor gelijke arbeidsvoorwaarden in luchtvracht

Niet alleen bij busvervoer, maar ook binnen de sector taxivervoer gaat het goed fout aan de onderhandelingstafel. In die sector werken 22.000 mensen, voornamelijk met een parttime contract van gemiddeld 20 uur per week. Sterk scoort KNV niet echt. Na negen onderhandelingsronden voor een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi trokken vakbonden FNV en CNV de stekker uit de onderhandelingen.

De aankondiging van acties zijn een gevolg van het feit dat werkgevers de vraag van hun eigen werknemers niet ernstig nemen. Door de torenhoge inflatie zien heel veel huishoudens hun lonen terugzakken naar het niveau van 1998. De overheidsmaatregelen repareren de inkomensdaling voor een deel, maar zij zijn grotendeels tijdelijk.

afspraken

Bij de NS, de Metaalsector en onlangs bij IKEA en de Transportsector heeft de FNV laten zien dat als werknemers zich samen organiseren, werkgevers bereid zijn goede loonafspraken te maken. De huidige cao Taxi en Zorgvervoer loopt af op 31 december 2022. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen al sinds mei van dit jaar en zitten nu muurvast.

De gevolgen voor leerlingenvervoer en zorgvervoer laten zich raden. Twee sectoren die nu al onder druk staan. Opdrachtgevers zijn ondertussen ook klaar met het personeelstekort in deze sector en vragen ook aan werkgevers om taxichauffeurs een hoger salaris te bieden. Dat de sector leegloopt heeft niet alleen met vergrijzing te maken maar tevens met chauffeurs die de lage lonen de rug toekeren.

Gerelateerde artikelen:
FNV in actie
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email