BLUE

Een uitdaging bij dit project is het zorgen voor voldoende draagvlak bij de tientallen betrokken en belanghebbende partijen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat er sprake is van eerlijke marktwerking. De gegevens die nodig zijn voor het toezicht op het taxivervoer worden nu nog vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Die gegevens gaan over het voertuig, de chauffeur, de taxionderneming (‘vervoerder’), ritgegevens en de arbeids- en rusttijden.

Programma Realisatie Variant BCT (RVB) heeft als opdracht om deze gegevens draadloos en kaartvrij te verkrijgen. Bij het in de toekomst continue automatisch aanleveren van de data wordt een taxionderneming niet verplicht om hiervoor een specifiek apparaat (zoals de BCT) of een specifieke app te gebruiken. Het is de bedoeling dat taxiondernemers zelf kunnen kiezen met welk apparaat of app zij de gevraagde gegevens gaan registreren en aanleveren bij de ILT.

“De aanleiding voor dit project is tweeledig. Ten eerste kost het de ILT nu veel handwerk om gegevens over arbeids- en rusttijden (A&R-gegevens) uit de BCT’s te halen en te verwerken. Om uiteenlopende redenen gaat het ook nogal eens mis met het uitlezen, uploaden en verwerken van de BCT-bestanden. Dat kost niet alleen de inspecteur veel tijd, maar ook de taxichauffeur en -ondernemer. Ten tweede wil de staatssecretaris af van de BCT-kaarten die nodig zijn om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Deze kaarten zijn voorzien van beveiligingscertificaten die beperkt geldig zijn. Het periodiek grootschalig omwisselen van die kaarten is erg kostbaar.”

Na maanden verzamelen van informatie binnen de huidige werkgroep is het project toe aan een nieuwe fase. Dit wil het ILT doen door het organiseren van een bijeenkomst, bedoeld om belangstellenden te informeren en om in contact te komen met fabrikanten en ICT-dienstverleners die de daarvoor benodigde apparatuur en software kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen brengen. Het ILT verwacht zo dat alle partijen de kans krijgen een product of dienst aan te kunnen bieden, zodat er sprake is van eerlijke marktwerking.

Lees ook  Vanaf 2024 rijbewijs C nodig voor duurzaam rijden met elektrische bedrijfsvoertuigen

"Wij ervaren de gesprekken met het ILT als zeer constructief. Taxiondernemers kunnen straks zelf kiezen met welk apparaat in de taxi of welke app op hun telefoon zij de gevraagde gegevens gaan registreren en centraal aanleveren bij de ILT. De verplichting voor vaste kastjes in de taxi komt daarmee te vervallen. Iets waar wij al jaren voor ijveren omdat het vaak innovatie in de sector tegenwerkt."

(Tekst loopt door onder de foto)
DVDP width=

Deze bijeenkomst is bedoeld om iedereen te informeren en in contact te komen met fabrikanten en ICT-dienstverleners die de daarvoor benodigde apparatuur en software kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen brengen. Programmamanager Realisatie Variant BCT Henri van der Heijden, hecht veel belang aan voldoende ‘input’ vanuit de markt en wil dit doen door leveranciers ruimschoots de kans te geven met mogelijke technische oplossingen te komen. Het ILT is er niet op uit om een technische oplossing af te dwingen, maar wil dit doen in ruim overleg met de sector, om zo een oplossing in de markt te plaatsen die voldoet voor alle betrokkenen.

kritisch

Werkgeversvereniging KNV is voorstander van invoering van een nieuwe BCT, en is daarom nauw betrokken bij het ILT project. Als verantwoordelijke binnen het KNV voor dit project, is beleidsadviseur Ton Hokken uiterst kritisch en komt op voor de leden. Wellicht is het grootste verschil met de huidige boordcomputer taxi dat de nieuwe techniek niet enkel over de BCT gaat. ILT heeft ook in de naamgeving zorgvuldig gekozen van een Centrale Database Taxivervoer (CDT). In de basis gaat de nieuwe techniek over veel meer dan rij- en rusttijden controle van taxichauffeurs.

We moeten helaas constateren dat de handhaving door ILT vanaf 2014 niet of nauwelijks heeft plaats gevonden.

Gelet op de ervaringen bij de totstandkoming van de huidige BCT, ziet KNV zich genoodzaakt aan te geven wat wezenlijk is om het project tot een goed einde te brengen en ook wat momenteel hun zorgen er bij zijn. De introductie van de huidige BCT in 2014/2015 heeft veel te weeg gebracht en heeft enorme problemen en kosten voor de sector opgeleverd (zowel bij de invoering als daarna). Met name de hoge mate van beveiliging maakte de BCT en de manier waarop gewerkt kon worden complex. 

Lees ook  Steden vragen minister om actie tegen de toename van opgevoerde fatbikes

Ook werden gaandeweg het proces extra elementen onderdeel van het toenmalige project, waardoor vervoerders werden geconfronteerd met hoge kosten. Het duurde uiteindelijk veel langer voordat de BCT er was, het werd veel duurder en ingewikkelder en de handhaving op gebruik van de BCT en naleving arbeids- en rusttijden was erg beperkt. Het is zowel voor werkgevers als werknemers in de sector van belang dat de registratie, de controle en handhaving op de arbeids- en rusttijden op een juiste en effectieve wijze geschiedt. We moeten helaas constateren dat de handhaving door ILT vanaf 2014 niet of nauwelijks heeft plaats gevonden.

Agendapakket

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt in dit project aan alles wat nodig is om de A&R-gegevens online te ontvangen en verder te verwerken. Denk hierbij aan werkprocessen, organisatie-inrichting, een centrale database en de technische verbindingen (interfaces) die nodig zijn voor de gegevensuitwisseling met de taxichauffeurs en -ondernemers, de registers van Kiwa, RDW en KVK en met de BCT Toezichttool.

Voor de nieuwe werkwijze is het ook nodig dat het ministerie aanpassingen doet in de wet. Ook wil ILT daarnaast ICT-dienstverleners stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen, die taxichauffeurs en -ondernemers ondersteunen bij het registreren en aanleveren van A&R-gegevens.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email