Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het probleem ligt eerder bij de slechte communicatie tussen Munckhof en vervoerders die ze in Zwolle inhuren.

Ondanks Munckhof aangeeft dat de ergste problemen van de baan zijn stelt de gemeente Zwolle dat het vervoersbedrijf  ‘een wanprestatie’ levert en geeft het bedrijf een laatste kans. Sinds de zomer van 2018 is Munckhof verantwoordelijk voor het WMO- en leerlingenvervoer, maar dat verliep op z’n zachts uitgedrukt niet soepel volgens het college.

Zoals de rest van Nederland voert Munckhof als voornaamste reden hoog ziekteverzuim aan onder chauffeurs en lange wachttijden bij het CBR voor de benodigde keurmerken voor nieuwe chauffeurs, maar daar heeft de gemeente Zwolle geen begrip meer voor. Als Munckhof niet aan de verplichtingen voldoet, zegt de gemeente zelf maatregelen te nemen. Ondertussen heeft het Zwolse college besloten Munckhof formeel in gebreke te stellen.

communicatie

Het probleem ligt niet zo zeer bij het vervoersbedrijf maar de slechte communicatie tussen Munckhof en vervoerders die ze in Zwolle inhuren. Klachten moeten via Munckhof, als aannemer van de opdracht, worden afgehandeld. Op zijn beurt zet de opdrachtnemer bij klachten de vragen uit bij de vervoerder, en daar gaat naar de mening van een van de ouders teveel tijd overheen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Munckhof werd op het laatste moment overvallen door RM-taxi met het bericht dat RM-taxi de routes niet rond kreeg.

Op een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis over het leerlingenvervoer bleek vorig jaar al dat een aantal leerlingen niet goed werd vervoerd. Munckhof werd op het laatste moment overvallen door RM-taxi met het bericht dat RM-taxi de routes niet rond kreeg. Munckhof, de gemeente en de scholen werkten er hard aan om de problemen op te lossen die maximaal tot aan de herfstvakantie zouden duren.

Lees ook  Leerlingenvervoer: nieuwe VNG verordening zet leerlingen op eigen benen

De gemeente Zwolle constateert een half jaar later dat het doelgroepenvervoer – waaronder het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer valt – ‘nog steeds niet’ volgens de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd. Volgens De Stentor is Zwolle is helemaal klaar met leerlingenvervoer en geeft bedrijf laatste kans.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket