Den Haag

Haag justerar policyn för flashleveranstjänster

Haag är den första nederländska kommunen som ändrar sina zonplaner så att nya snabbleveranstjänster inte längre kan etablera sig i shoppingområdena i Haag. Kommunen ser helst denna verksamhet med många transportrörelser på lämpliga platser som genomfartsvägar och verksamhetslägen. Flash leveranstjänster levererar matvaror till sina kunder som beställer online. De gör detta från