laadinfrastructuur

Oproep voor innovatieve laadinfrastructuur een kans voor duurzame mobiliteit

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro, en de uitgaven worden tot 40% vergoed. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in Vlaanderen heeft onlangs een belangrijke aankondiging gedaan: het lanceren van een oproep voor innovatieve pilootprojecten rond laadinfrastructuur. Deze oproep is niet zomaar een routinestap, maar een mijlpaal die een

Zero-emissiestadsdistributie complex

De belangrijkste reden die de transitie naar zero-emissietransportvoertuigen complex maakt is de problematiek rond laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Klimaat- en milieumaatregelen dwingen tot schoner vervoer in de stad. Bedrijven moeten daarom goederenstromen bundelen. Maar dat kost geld, vergt afwijken van ingesleten patronen en is al met al gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bedrijven

Ramphastos Investments investeert in Opcharge

Met het aantrekken van Ramphastos Investments als grootaandeelhouder heeft Opcharge, leverancier voor laadoplossingen voor de publieke en semi-publieke markt, zich verzekerd van een actieve partner om haar ambitieuze groeistrategie te verwezenlijken. Financiële details worden niet bekendgemaakt. Nederland heeft internationaal een prominente positie op het gebied van elektrische mobiliteit en is koploper